Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Фінансове управління

Фінансове управління виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

         

Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд міської ради;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;

здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету та міської ради;

бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів об'єднаної громади, аналізує соціально-економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання міського бюджету;

організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням міського голови визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради матеріалів для підготовки проекту міського бюджету, складає проект міського бюджету;

готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд виконавчого комітету міської ради;

забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів міського бюджету;

організовує виконання міського бюджету, забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

розглядає баланси, звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;

проводить разом з відповідними органами державної податкової інспекції аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території об'єднаної громади місцевих податків, зборів, а також пільг;

проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних показників аналіз економічного і фінансового стану підприємств і організацій, розташованих на територіїоб'єднаної громади, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово- комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури виконавчого комітету міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання виконкому та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

забезпечує створення незалежних виробничих та соціально - побутових умов для працівників управління;

готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше