Фото без опису

П'ЯТДЕСЯТ  ДЕВ'ЯТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ

від 22 квітня 2020 року                                                                  № 1672

м. Новоукраїнка

 

Про Бюджетний регламент

Новоукраїнської міської об’єднаної

територіальної громади в новій редакції

 

 Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, та з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, -

 

міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Бюджетний регламент Новоукраїнської міської об’єднаної

територіальної громади в новій редакції (додається).

 

2. Доповнити Розділ VII "Особливі процедури розгляду питань" Регламенту Новоукраїнської міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням Новоукраїнської  міської ради від 12 вересня 2017 року № 621, главою 11 такого змісту:

 

"11. Організаційно-процедурні питання участі депутатів міської ради в бюджетному процесі та питання підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю за виконанням та звітності щодо міського бюджету Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади регулюються Бюджетним регламентом Новоукраїнської міської ради, який затверджується окремим рішенням міської ради.".

 

3. Визнати таким,  що втратило чинність, рішення міської ради від                    18 вересня 2019 року № 1422 "Про Бюджетний регламент Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади".

 

4. Фінансовому управлінню (А. Колпак) разом із відділом організаційної роботи та інформації (Ю. Козловський) забезпечити його офіційне опублікування.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Міський голова                                                                               О. Корінний

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

восьмого скликання

22 квітня  2020 року № 1672

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

 1. Загальні положення

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання та схвалення прогнозу та прийняття рішення щодо нього, складання і розгляду проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання бюджету (включаючи внесення змін до рішення про  бюджет ОТГ та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення виконання завдань і функцій, що здійснюються Новоукраїнською міською  радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, стратегічних і нормативних документів органів місцевого самоврядування Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

1.4. Бюджетний регламент складається з таких розділів:

 • Складання та схвалення виконавчим комітетом прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період і прийняття рішення щодо нього.
 • Складання проєкту бюджету та підготовка проєкту рішення про  бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади;
 • Розгляд та схвалення виконавчим комітетом проєкту рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади;
 • Затвердження  Новоукраїнською міською радою рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади;
 • Організація та управління виконанням бюджету ОТГ (затвердження розпису бюджету та забезпечення його збалансування, координація роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та Казначейством);
 • Внесення змін до рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади;
 • Підготовка інформації про виконання  бюджету, подання квартальних і річного звітів до  Новоукраїнської міської ради участь представників органів місцевого самоврядування  під час розгляду звітів у раді;
 • Забезпечення доступності інформації про бюджет громади (публікація рішень про бюджет, квартальних звітів про його виконання,  публічне представлення інформації про виконання бюджету з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу).

1.5. Поетапний план заходів із забезпечення належного бюджетного планування в ОТГ в  умовах цілісного середньострокового планування (з підготовки та схвалення середньострокового прогнозу,  формування, розгляду проєкту бюджету та прийняття рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади складається щороку, погоджується головою та затверджується рішенням Новоукраїнської ради не пізніше 15 травня поточного року. 

1.6. Для оперативного вирішення питань, пов’язаних із складанням середньострокового прогнозу бюджету та проекту бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, створюється постійна Робоча група з підготовки прогнозу та проекту бюджету, склад якої затверджується рішенням Новоукраїнської ради.

 

2. Складання та схвалення прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період і прийняття рішення щодо нього.

2.1. Прогноз бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади визначає показники бюджету на середньостроковий період (плановий та два наступні за плановим роки) і є основою для складання проєкту бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

Фінансове управління Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади (далі - фінансове управління) спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме: виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради, відділом освіти та відділом культури та туризму (далі головні розпорядники бюджетних коштів) відповідальні за складання прогнозу.

 Голова міської ради відповідальний за його схвалення.

Показники прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади визначаються відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у Стратегії Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та з урахуванням положень і показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, прогнозом бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді, та аналізу виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади  у попередніх та поточному бюджетних періодах.

Показники прогнозу можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді  у випадках, передбачених статтею 751БКУ.

 2.2. Фінансове управління прогнозує обсяги доходів бюджету громади, визначає обсяги фінансування, повернення кредитів до бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади і орієнтовні граничні показники видатків  та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період.

2.3. З метою своєчасної та належної розробки показників бюджету і забезпечення середньострокового планування  фінансове управління Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади готує інформацію щодо очікуваних та прогнозних на наступний середньостроковий період надходжень коштів до бюджету ОТГ.

 Фінансове управління розраховує прогнозні показники доходів, справляння яких  контролюють органи місцевого самоврядування, а для прогнозування інших  певних податків та зборів, звертається за інформацією до органів, що контролюють справляння таких надходжень.

Після проведення розрахунків та отримання даних від відповідних органів фінансове управління готує інформацію щодо  прогнозних показників доходів бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період та подає її за належністю.

2.4. Після схвалення Бюджетної декларації фінансове управління розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

 • Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу видатків бюджету;
 • Орієнтовні граничні показники видатків для головних розпорядників бюджетних коштів та надання кредитів з бюджету  Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період.

2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів розробляють пропозиції  до прогнозу видатків бюджету та подають до фінансового управління, в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів відповідальні за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій до прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади. Пропозиції мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу, згідно з вимогами фінансового управління.

2.6 Фінансове управління аналізує подані головними розпорядниками бюджетних коштів пропозиції до прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і вимогам доведеної Інструкції.

   На основі аналізу керівник фінансового управління приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу видатків бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

2.7. Фінансове управління прогноз  бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на три (плановий та два наступні за плановим) роки з урахуванням Типової форми прогнозу місцевого бюджету, затвердженої наказом Мінфіну, і до 15 серпня року, що передує плановому, подає його на розгляд та схвалення виконавчого комітету  Новоукраїнської міської ради.

2.8 Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету  і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням  до Новоукраїнської міської ради для розгляду.

Прогноз бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку  Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, враховані під час розроблення прогнозу бюджету громади;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, загальні граничні показники видатків бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами бюджетоутворюючих доходів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

5) граничні показники видатків бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди, за галузевими напрямками, в розрізі економічної класифікації видатків, за захищеними видатками);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.

2.9. Новоукраїнська міська рада до 10 вересня року, що передує плановому, розглядає прогноз бюджету на середньостроковий період  та приймає рішення щодо нього.

 

3. Складання проєкту   бюджету та підготовка проєкту рішення про  бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади

3.1. Складання проєкту бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади здійснюється з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, індикативних показників прогнозу бюджету на середньостроковий період, який є основою для складання проєкту   бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

3.2. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період  та аналізу виконання  бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади у попередніх і поточному періодах фінансове управління:

1) Здійснює попередні розрахунки показників:

 • дохідної частини бюджету;
 • видаткової частини бюджету;

-    фінансування бюджету;

2) Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

 • Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;
 • Граничні показники видатків на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

3) доводить до головних розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:

 • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
 • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів.

3.3. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання до фінансового управління в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність і зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу згідно з вимогами  фінансового управління.

 

 

3.4.  Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють в межах своїх повноважень моніторинг гендерно  чутливих бюджетних програм з точки зору зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації бюджетних програм. Основними завданнями моніторингу є відстеження на систематичній основі стану виконання гендерно чутливих бюджетних програм та отримання актуальної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Дані, отримані в процесі моніторингу, враховуються при проведенні гендерного аналізу бюджетних програм у подальшому при підготовці бюджетних запитів.

Фінансове управління проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості й ефективності використання бюджетних коштів.

3.5. На основі результатів аналізу начальник фінансового управління приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

3.6. У підготовці проекту бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища обов’язково бере участь староста.

3.7. Фінансове управління готує проєкт рішення про бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

3.8. Основними вимогами до проєкту   бюджету  Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади є:

1) Обґрунтування видатків (головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) Першочергове забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу, якщо такий є;

3) Планування капітальних вкладень насамперед на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

 

3.9. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.

 1. Розгляд та схвалення виконавчим комітетом проєкту рішення про  бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади

 

 4.1. Підготовлений фінансовим управлінням проєкт рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади подається на схвалення до виконавчого комітету.

4.2. Разом з проєктом рішення про  бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади подаються:

1) Пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту  бюджету;

б) оцінку доходів бюджету з урахуванням втрат внаслідок наданих Новоукраїнською  радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про  бюджет, зокрема аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків і кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин і надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) Показники витрат бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) Перелік інвестиційних проєктів;

4) Переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

5) Інформація про хід виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади у поточному бюджетному періоді;

6) Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету.

 

5. Подання та розгляд проєкту рішення про бюджет Новоукраїнською міською радою

 

5.1.  Після схвалення  виконавчим комітетом проєкту рішення про бюджет, міський голова забезпечує підготовку  його подання   на розгляд Новоукраїнської  міської ради.

5.2. Для дотримання принципу публічності та прозорості проєкт рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті  Новоукраїнської міської ради.

5.3.  Проєкт рішення про бюджет  Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади з відповідними матеріалами в обов’язковому порядку виноситься на розгляд постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

5.4. Проєктом рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади визначаються:

1) Загальні суми доходів, видатків і кредитування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) Доходи   бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

3) Фінансування бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) Бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

5) Бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6) Розмір оборотного залишку коштів бюджету;

7) Перелік захищених видатків   бюджету;

8) Додаткові положення, що регламентують процес виконання   бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

 

6. Затвердження Новоукраїнською міською радою рішення про  бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

 

6.1.  Бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади затверджується рішенням Новоукраїнської міської  ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Новоукраїнська міська рада при затвердженні бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (субвенції, базова або реверсна дотації), визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Новоукраїнська міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

6.2. Новоукраїнська міська рада, при затверджені бюджету, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Організація та управління виконанням бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, зокрема, в частині затвердження розпису бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, управлінням державної казначейської служби у Новоукраїнському районі.

 

7.1. Загальну організацію й управління виконанням бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює фінансове управління.

7.2. Бюджет  Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади виконується за розписом, який затверджується  ­­­­­ міським головою.

7.3. При виконанні бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 БКУ.

За рішенням  Новоукраїнської міської ради при виконанні бюджету громади  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами державних банків.

7.4. Фінансове управління бюджету у процесі виконання бюджету за доходами  здійснює аналіз доходів за участі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади ОТГ.

7.5. Виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46-51 БКУ, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

7.6.  Особливості виконання бюджету в разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, витрати бюджету здійснюються лише на цілі, визначені в рішенні про  бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Новоукраїнської міської  ради та поданому на розгляд Новоукраїнської міської  ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 БКУ, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків  бюджету).

До прийняття рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

Бюджет виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який  затверджується міським головою.

 

 1. Внесення змін до рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади

8.1. Зміни до рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади можуть вноситись у разі:

1) Необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) Перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету (на підставі офіційного висновку фінансового управління про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду);

3) Розподілу вільного залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)

4) Перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів;

5) Внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) Внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) В інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

8.2. Рішення про внесення змін до бюджету  Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади ухвалюється Новоукраїнською міською радою.

Проєкти таких рішень готує фінансове управління,  головні розпорядники бюджетних коштів,  погоджує постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

8.3. Новоукраїнська міська рада в рішенні про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік надає право виконавчому комітету  Новоукраїнської міської ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації  та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету  або розпорядженням міського голови Новоукраїнської міської ради.

 

 1. Підготовка інформації про виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, подання квартальних і річного звітів до Новоукраїнської міської ради й участь представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді 

 

  1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61
  2. Фінансове управління отримує від територіального  органу Казначейства звіти, складені  за встановленими формами.

Квартальний та річний звіти про виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються до Новоукраїнської міської  ради.

Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської  ради перевіряє річний звіт, після чого рада затверджує річний звіт про виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади,  або приймає інше рішення з цього приводу.

9.3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Новоукраїнській міській раді відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

 

 1.  Забезпечення доступності інформації про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу

10.1. Вся інформація про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, у тому числі рішення щодо внесення змін, квартальні та річний звіти про виконання бюджету, підлягають оприлюдненню на сайті Новоукраїнської міської ради.

Інформація про бюджет має містити показники  по доходах (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів бюджету) та видатках (деталізовано за галузевою ознакою). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

10.2. Інформація про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади для громадян викладається у зрозумілій формі, доступною мовою і є повною і правдивою.

10.3. Головні розпорядники коштів бюджету розміщують  бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання  Новоукраїнській міській раді проєкту рішення про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади.

10.4. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час і місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті  Новоукраїнської міської ради:

- Інформацію про цілі державної політики у відповідні сфері діяльності, формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період — до 15 березня року, що настає за звітним;

- Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

- Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

- Звіти про хід реалізації державних інвестиційних проєктів – один раз на рік до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;

- Результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

 

 

 

Додаток 1

до Бюджетного регламенту

Новоукраїнської міської ради

 

Бюджетний календар

Стадії бюджетного процесу

Зміст заходів

Виконавці

Терміни виконання*

І. Складання та схвалення  прогнозу бюджету ОТГ  і прийняття рішення щодо нього

1. Підготовка та затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету ОТГ, визначення пріоритетних напрямків фінансування у середньостроковому періоді

Постійна Робоча група

Не пізніше 15 травня

 

2. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозиції до прогнозу бюджету ОТГ

Фінансове управління

Травень - червень

 

3. Узгодження попереднього прогнозу доходів бюджету з органами ДПС

Фінансове управління

Червень

 

4. Попередній розрахунок показників прогнозу  бюджету ОТГ

Фінансове управління

Червень-липень

5. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтованих граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період

Фінансове управління

 У визначений місцевим фінансовим органом строк

6. Надання пропозицій до прогнозу  бюджету головними розпорядниками коштів до місцевого фінансового органу

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

У визначений місцевим фінансовим органом строк

7. Здійснення аналізу пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів прогнозу бюджету та у разі необхідності проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів

Фінансове управління,

головні розпорядники бюджетних коштів

У визначений місцевим фінансовим органом строк

8. Подання до виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради прогнозу бюджету на розгляд і схвалення

Фінансове управління

До 15 серпня

9. Розгляд та схвалення виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради прогнозу бюджету ОТГ

Виконавчий комітет, голова

До 01 вересня

 1. Подання прогнозу бюджету ОТГ виконавчим комітетом до Новоукраїнської міської ради

Виконавчий комітет, голова

У п’ятиденний строк після схвалення

 1. Розгляд радою ОТГ прогнозу бюджету ОТГ та прийняття рішення щодо нього

Постійні комісії Новоукраїнської міської ради

До 10 вересня

ІI. Складання проєкту   бюджету ОТГ

1. Підготовка та затвердження плану заходів щодо підготовки проєкту  бюджету  Новоукраїнської міської ОТГ

Постійна Робоча група, Новоукраїнська міська рада

До 01 вересня

2. Початок роботи над складанням проєкту бюджету ОТГ:

1) Розпорядження голови;

2) Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків;

2) Проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.

Фінансове управління

Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів

3. Визначення розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку ОТГ

Фінансове управління

Вересень

4. Проведення попередніх розрахунків показників:

1) Дохідної частини  бюджету ОТГ;

2) Видаткової частини  бюджету ОТГ відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням пріоритетів фінансування на середньострокову перспективу та схваленого трирічного  прогнозу бюджету.

 Розгляд показників міським головою, заступниками голови та керуючим справами виконавчого комітету

Фінансове управління

Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів

У термін, узгоджений міським головою

5. Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Фінансове управління

До 1 листопада року, що передує плановому

6. Проведення розрахунків показників надходжень податків і зборів    бюджету

Фінансове управління

Вересень

7. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів граничних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, індикативних прогнозних показників та термінів подання бюджетних запитів

Фінансове управління

До 1 листопада року, що передує плановому

8. Розроблення бюджетних запитів, подання їх до  фінансового управління

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

До 1 грудня року, що передує плановому

9. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів і включення їх до проєкту бюджету

Фінансове управління

До 1 грудня року, що передує плановому

10. Формування проєкту бюджету та розгляд його показників міським головою, заступниками голови та керуючим справами виконавчого комітету

Фінансове управління

До 1 грудня року, що передує плановому

11. Підготовка проєкту рішення про  бюджет ОТГ і його подання до виконавчого комітету  Новоукраїнської міської ради для схвалення

Фінансове управління

Не пізніше  15 грудня

IІI. Розгляд  проєкту та прийняття рішення про   бюджет ОТГ

1. Подання проєкту рішення про бюджет  ОТГ і матеріалів до нього на розгляд до постійних комісій Новоукраїнської міської ради

Голова, Фінансове управління

Грудень

2. Розгляд проєкту рішення про бюджет, підготовка (у разі необхідності) збалансованих пропозицій про зміни та доповнення до проєкту  бюджету ОТГ

Постійні комісії Новоукраїнської міської ради

Грудень

3. Розгляд пропозицій постійних комісій Новоукраїнської міської ради про зміни та доповнення до проєкту  бюджету ОТГ та проєкту рішення про бюджет ОТГ

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

Грудень

4. Оприлюднення на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради проєкту рішення про бюджет та матеріалів, що до нього додаються

Фінансове управління

Листопад- грудень

5. Розгляд проєкту рішення про бюджет на пленарному засідання Новоукраїнської міської ради та затвердження  бюджету ОТГ

Новоукраїнська міська рада

До 25 грудня

6. Оприлюднення рішення про  бюджет на офіційному сайті  Новоукраїнської міської ради

Відділ організаційної роботи та інформації

У десятиденний строк з дня прийняття рішення

IV. Виконання   бюджету ОТГ, включаючи внесення змін до рішення  бюджет

1. Доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування

Фінансове управління

У двотижневий строк з дня прийняття рішення про бюджет

2. Надання фінансовому управлінню уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів

Головні розпорядники бюджетних коштів

У визначений фінансовим управлінням строк

3. Складання, затвердження  розпису бюджету та подання до органу казначейства

 (тимчасового розпису бюджету в разі несвоєчасного  прийняття бюджету ОТГ)

 

Фінансове управління

У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет

4. Доведення до головних розпорядників коштів витягів з розпису бюджету

Фінансове управління

У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет

5. Подання органу казначейства розподілу показників зведених кошторисів та інших бюджетних документів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету

6. Розроблення, затвердження паспортів бюджетних програм

Головні розпорядники бюджетних коштів

45 днів після набрання чинності рішення про бюджет

7. Затвердження кошторисів, інших бюджетних документів та подання до органу казначейства

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом 30 календарних днів після затвердження розпису та п’яти робочих днів після затвердження кошторисів

8. Забезпечення виконання бюджету ОТГ

 

Виконавчі органи Новоукраїнської міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного періоду

9. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання  бюджету.

Забезпечення відповідності розпису бюджету  ОТГ  встановленим бюджетним призначенням

Фінансове управління

Протягом бюджетного періоду

10. Виконання бюджету ОТГ за видатками та кредитуванням відповідно до статей 46 – 51 Бюджетного кодексу України

Розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного періоду

11. Підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду  бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів  бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ)

Фінансове управління

У разі необхідності протягом бюджетного періоду

12. Підготовка проєктів рішень про внесення змін до  бюджету ОТГ на розгляд і схвалення виконавчим комітетом Новоукраїнської міської  ради

Фінансове управління

Протягом року

13. Підготовка проєктів рішень про внесення змін до    бюджету на розгляд до постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Фінансове управління

Протягом року

14. Оприлюднення на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради рішення про внесення змін до бюджету

Відділ організаційної роботи та інформації

Протягом року

V. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

1. Подання річного звіту про виконання бюджету ОТГ на схвалення до виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

Фінансове управління

У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду

2. Розгляд та прийняття рішення про виконання бюджету ОТГ та подання його на затвердження до  Новоукраїнської міської ради

Постійні комісії Новоукраїнської міської ради

У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду

3. Оприлюднення інформації про виконання  бюджету на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради

Відділ організаційної роботи та інформації

Протягом року

4. Опублікування інформації:

1) Про виконання бюджету ОТГ за підсумками року;

2) Про час і місце публічного представлення такої інформації.

Відділ організаційної роботи та інформації

До 1 березня

5. Публічне представлення інформації про виконання  бюджету ОТГ за підсумками року

 

Міський

голова заступники, старости

До 20 березня

*  Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації,  проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства