ДО 900 000 ГРН В РАМКАХ ПРОГРАМИ “ПРОЄКТ АГРО”

  • 116

Фото без опису

одержання субгранту для реалізації проектів з метою розвитку мережі господарств, що працюють на продовольчу безпеку в Україні з виробництва, післяврожайної підготовки, переробки овочів, фруктів та ягід, м’яса, молочної продукції, птиці (крім курятини) або продукції аквакультури.

Для кого

Проект AГРО планує надати субгранти зареєстрованим українським мікро-, малим та середнім сільськогосподарським підприємствам (ММСП), які є приватними виробниками/переробниками овочів, фруктів та ягід, м’яса та молочної продукції, птиці (крім курятини) або продукції аквакультури (кооперативи, товариства з обмеженою відповідальністю, приватні особи, сільськогосподарські підприємства, фізичні особипідприємці) із загальною метою розвитку мережі господарств, що працюють на продовольчу безпеку в Україні з виробництва, післяврожайної підготовки, переробки овочів, фруктів та ягід, м’яса, молочної продукції, птиці (крім курятини) або продукції аквакультури.

Сума

Очікується, що сума кожного субгранту може коливатися між 500 000 до 900 000 гривень але остаточна сума буде залежати від субгрантової діяльності та остаточних переговорів і може вийти за межі цього діапазону.

Терміни

Дата закриття конкурсу (термін подання заявок): до 23 березня 2023 року.

Очікується, що тривалість будь-якого субгранту за цим запитом не буде перевищувати 18 місяців.

Умови

Вимоги до заявників: 

Заявник повинен бути зареєстрованою, офіційно заснованою українською організацією або суб’єктом підприємницької діяльності (кооператив, товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, фермерське господарство, ФОП тощо), що має добру репутацію та визнається відповідними українськими органами влади та дотримується всіх чинних правил цивільного та податкового законодавства, і підпадають під категорію МСП, як визначено нижче:

Мікро-: кількість працівників <10; річний оборот <1 000 000 грн., річні балансові активи <500 000 грн.

Малі: кількість працівників <50; річний оборот <15 000 000 грн., річні балансові активи <5 000 000 грн.

Середні: кількість працівників <250; річний оборот <100 000 000 грн., річні балансові активи <15 000 000 грн.

• Щорічний оборот заявника – суб’єкта підприємницької діяльності повинен бути не менше 500 000 грн.

• Наявність документально підтвердженого досвіду виробництва, переробки плодоовочевої продукції, м’ясо-молочної продукції, аквакультури, кондитерської та крафтової продукції не менше одного року

• Наявність виробничих потужностей з впровадженими системами простежуваності безпечності виробництва та/або готовність їх впровадити в найкоротший термін за допомогою експерта АГРО

• Резюме керівника проекту з досвідом у сфері маркетингу, виробництва/переробки/доробки готової до споживання продукції, бізнес планування, налагодження каналів збуту тощо не менше 3-х років

• Наявність документального підтвердження наявності та готовності приміщень, куди планується робити передислокацію (за потреби). Наприклад, договори оренди, договори про наміри тощо. Ці документи надаються виробниками/переробниками, чиї виробничі потужності знаходяться у зоні військових дій

• У разі актуальності пункту 4 даних критерії, заявник має надати короткий опис (не більше однієї сторінки) реалістичності орієнтовних планів відновлення виробництва на нових територіях, налагодження ринків збуту продукції тощо.

Заявник повинен бути готовим (за можливості) співінвестувати у дану діяльність не менше 20% від загального бюджету проекту.

Діяльність субреципієнтів за субгрантом може, зокрема, включати проведення наступних заходів:

• закупівля нового обладнання та ресурсного забезпечення для впровадження кращих технологічних практик у виробництві з метою
підвищення спроможності господарської діяльності та демонстраційних заходів з обов’язковим застосуванням стандартів простежуваності
безпечності виробництва (принципи HACCP) та проведенням оцінки впливу на навколишнє середовище, а також з урахуванням затвердженого
бюджету проекту

• закупівля нового обладнання для створення нових та модернізації існуючих переробних потужностей (охолодження, доробка, переробка тощо) для поширення кращого досвіду в секторі

• залучення консультаційно-експертної підтримки задля створення/впровадження стратегій розвитку демонстраційної діяльності, включаючи розробку та впровадження національних та локальних брендів, маркетингових стратегій, надання інформаційноконсультаційних, лабораторних, ветеринарних послуг тощо

• впровадження міжнародних практик кооперації для вдосконалення співпраці між ММСП, що працюють в різних сегментах. Очікується, що в рамках заявки заявники можуть пропонувати власні рішення залежно від їх досвіду та цілей їх організацій .

Можливості

Основними цілями цих субгрантів є:

1) Підвищення потенціалу (технічного, технологічного, організаційного) сільськогосподарських МСП, які готові переорієнтувати свою роботу на забезпечення продовольчої безпеки України.

2) Покращення доступу ММСП до сучасних технологій сільськогосподарського виробництва, переробки та післяврожайної підготовки з метою налагодження
ланцюгів постачання продукції з метою забезпечення продовольчої безпеки України.

3) Створення продуктів із доданою вартістю для подальшого продажу та/або гуманітарної допомоги в межах ініціативи з забезпечення продовольчої безпеки України.

4) Залучення міжнародних партнерів до ланцюгів постачання компонентів готової продукції та впровадження міжнародних практик ведення господарської діяльності.

Проект АГРО усвідомлює, що деякі субреципієнти можуть потребувати технічної допомоги, щоб ефективніше здійснювати свою діяльність. Тому, в заявках кандидатам рекомендується зазначати свої потреби у технічній допомозі та/або навчанні.

Детальніше про програму ТУТ

 

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

 Посібник “ЯК ОТРИМАТИ ГРАНТ!” Детальніше ТУТ