Рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документів державного планування, щодо яких раніше здійснювалась стратегічна екологічна оцінка

  • 47

Травень 2023 р.

Червень 2023 р.

Серпень 2023 р.

Листопад 2023 р.