ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

  • 107

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЮКСПРОМГАЗ (ТОВ " ЛЮКСПРОМГАЗ ").

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39755730.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, буд. 48, тел. +38 068 399 42 71, e-mail: luksgaz@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 27100, Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., м.Новоукраїнка, вул. Соборна 168.

Мета отримання дозволу на викиди: Дозвіл на викиди оформлюється у зв’язку зі змінами юридичних осіб.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», дана планована діяльність не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): джерелами впливу на стан атмосферного повітря є :підземні та наземні резервуари зберігання бензину, дизельного пального та СВГ, ПРК заправки автотранспорта.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) - 0,088738 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,001046 т/рік, Пропан – 0,111622 т/рік, Бутан – 0,167455 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Кіровоградської обласної військової адміністрації за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, за тел. (0522) 24-17-25, e-mail: ekologkr2019@.

 Адміністрація ТОВ " ЛЮКСПРОМГАЗ "

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ