Інформаційне повідомлення

  • 199

 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі, А, кр - адмінбудівлі площею 58,8 кв. м; Б - гаража площею 106,7 кв. м; І - вимощення, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н,        м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівля, А, кр - адмінбудівля площею           58,8 кв. м; Б - гараж площею 106,7 кв. м; І - вимощення (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Новоукраїнська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700080) (до реорганізації –Новомиргородська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700074)***, адреса: 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка,                    вул. Чайковського, 4, телефон: (05251) 2 11 62.

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне

використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Будівля, А, кр -  адмінбудівля площею

58,8 кв. м;

Б - гараж площею

106,7 кв. м; І - вимощення

 

Кіровоградська обл., Новоукраїнський   (Новомиргородський)* р-н,

м. Новомиргород,

вул. Миколи Зерова (Луначарського)**, 39/48

 

 

165,5

 

2140007035238

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних

цілей інші.

1242.1

Гаражі

Наземні.

2999.9

Інші інженерні споруди

 

 

 

Витяг з

Державного

реєстру речових

прав на нерухоме

майно про

 реєстрацію

 права власності

від 30.09.2020,

індексний

номер витягу:

226144328. Інформація

з ДРРП на

 нерухоме майно

та Реєстру прав власності на нерухоме майно

від 04.10.2023,

номер

інформаційної довідки:

349027736

 

 

Державна.

Державна  служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

 

* згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» Новомиргородський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район у складі, в тому числі, територій Новомиргородської міської територіальної громади;

** згідно з розпорядженням Новомиргородського міського голови Кіровоградської області від 19.02.2016 №47 «Про перейменування вулиць м. Новомиргорода та с. Лікареве» вулицю Луначарського перейменовано на вулицю Миколи Зерова;

*** відповідно до наказу Державної служби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів від 07.10.2022 № 415 "Про реорганізацію деяких державних установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби" Новомиргородську районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700074)  реорганізовано шляхом приєднання до Новоукраїнської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700080).

 

 

 

 

До складу Об’єкта приватизації входять:

- адмінбудівля – літ. А з бетонним ганком літ. кр загальною площею 58,8 кв. м (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – дошки);

- гараж – літ. Б загальною площею 106,7 кв. м (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – бетон);

- вимощення – літ. І загальною площею 94,0 кв.м.

 

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

 

Станом на 16.11.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

 

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 15  грудня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Обєкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу обєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

 

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 54 219,53 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) –                         27 109,77 гривень (без урахування ПДВ).

 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 10 843,91 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ).

 

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

 

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2023 - 1 340,00 гривень. З 01.01.2024 –                   сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2024 року.

 

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок:UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлю, А, кр - адмінбудівлю площею           58,8 кв. м; Б - гаража площею 106,7 кв. м; І - вимощення, за адресою Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Лисенко Олександр Миколайович, телефон: (097) 136 8299, адреса електронної пошти: 16.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок:                     (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 23.11.2023 № 12/01-232.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230327-28115.

 

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

 

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов 542,20 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 271,10 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 271,10 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 271,10 гривня.

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

 

                   ____________________________________________________