Звіт про повторне відстеження  результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету  Новоукраїнської міської ради від         29.06.2022 р.  № 67  "Про встановлення граничної вартості  разового проїзду одного пасажира на міських автобус

  • 69

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення виконавчого комітету  Новоукраїнської міської ради від         29.06.2022 р.  № 67  "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування".

 

2. Назва виконавця заходів відстеження

Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято з метою приведення у відповідність тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом до розрахункових витрат перевізників, що працюють на ринку пасажирських перевезень.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося після набрання його чинності у термін з 10.07.2023 по 10.08.2023.

 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

          Проводиться повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний та соціологічний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

          Повторне  відстеження результативності рішення виконавчого комітету  Новоукраїнської міської ради від  29.06.2022 р.  № 67  "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування" здійснювалося шляхом аналізу наступних кількісних та якісних показників:

          – розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, тис. грн;

          – кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

          – рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

          – кількість скарг на перевізників, од.;

         –  кількість перевезених пасажирів, тис.осіб;

  •  кількість автобусів на маршрутах, од.

         

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у встановленому законодавством порядку за  кількісними і якісними показниками:

№ п/п

Показники результативності

Базове відстеження

2021 рік

Повторне відстеження

2022 рік

1

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, тис. грн

80,5

41,9

2

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту

 

2

1

3

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту

 

100

100

4

Кількість скарг на перевізників, од.

2

1

5

Кількість перевезених пасажирів, тис.осіб

167

167

6

Кількість автобусів на маршрутах, од.

7

6

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Провівши аналіз статистичних показників, виявлено, що:

- протягом 2022 року надійшла одна скарга, яка стосувалася порушення графіків роботи автобусів;

- рівень надходжень по сплаті податків від перевезень пасажирів автобусами за 2022 рік становить 41,9 тис.грн, але це пов’язано з тим, що залишився один перевізник, а не два, як було раніше.

Даним регуляторним актом частково досягнуто мети для суб’єктів господарювання, які  надають послуги з перевезення автобусами, що працюють у звичайному режимі руху;

- для членів громади - забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів в автобусах, що працюють у  звичайному режимі руху;

- для органу місцевого самоврядування - реалізація політики ціноутворення на послуги з перевезення пасажирів автобусами загального користування.

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, визначені законодавством.

 

 

 

Міський голова                                                                                      О. Корінний