ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти "Берізка" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

  • 108

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти "Берізка"  Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, місто Новоукраїнка, вулиця Соборна, будинок 20.

 

Найменування посади та умови оплати праці:

директор;

призначення на посаду директора закладу освіти здійснює відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

посадовий оклад директора закладу дошкільної освіти встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери"  від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

 

Кваліфікаційні вимоги до директора закладу дошкільної освіти відповідно до Закону України  "Про дошкільну освіту":

громадянин України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшов конкурсний відбір та визнаний переможцем конкурсу відповідно до Положення про конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, затвердженого рішенням Новоукраїнської міської ради від 19 вересня 2023 року № 1230 (далі - Положення).

 

Перелік документів, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі :

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту;

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи  відповідає за достовірність поданої інформації.

Відділ освіти  приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи для участі в конкурсі подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до 13 листопада 2023 року (включно) відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради за адресою: Кіровоградська область, місто Новоукраїнка, вулиця Соборна, будинок 55.

 

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

 

  • до 13 листопада 2023 року -  прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
  • до 14 листопада 2023 року (включно) -  перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
  • 15 листопада 2023 року оприлюднення переліку осіб, допущених  до участі у конкурсному відборі;
  • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
  • проведення конкурсного відбору - за рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково за вказаними контактними номерами телефону та адресою електронної пошти кандидатів;
  • визначення переможця конкурсу;
  • оприлюднення результатів конкурсу.

 

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

 

Горбатенко Валентина, тел.. 0677828276, osvita@nu-rada.gov.ua