ПРОЄКТ ПРОГРАМИ соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік

  • 1945

ПРОЄКТ ПРОГРАМИ

соціально-економічного та культурного розвитку

Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) розроблена з метою координації зусиль щодо всебічного розвитку території у 2023 році, що вимагатиме налагодження конструктивної співпраці з усіма органами влади, підприємствами, установами та організаціями громади усіх форм власності.

Програма визначає основні завдання розвитку галузей (сфер діяльності) громади у відповідності із стратегічними напрямами розвитку і завданнями, визначеними Стратегією розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади та Планом соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2020-2023 роки,  із її реалізації.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про добровільне об`єднання громад", постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня  2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами та доповненнями).

Програма розроблена із урахуванням:

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021- 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695;

положень Національної економічної стратегії на  період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179;

положень Стратегії людського розвитку, затвердженої Указом Президента України від 02 червня 2021 року № 225/2021;

Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року,  схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об'єднаних Націй;

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  31 травня 2021 року № 586;

Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 28.02.2019 року № 2697-VIII;

Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 21.04.2021 № 443-р;

Планом заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 932-р;

Національним планом дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів  України від 30.03.2016 № 271-р.

Прогнозні розрахунки та заходи Програми визначені на основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади за попередні роки та нагальних потреб, що забезпечать повне виконання Програми.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік розроблена для забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, молоді і осіб похилого віку, здорових та осіб з особливими потребами, так і рівні умови для реалізації їх права в соціально-економічному та культурному розвитку громади.

Реалізація програми внесе позитивні зміни для всього населення щодо:

покращення місцевої інфраструктури (дороги, тротуари, освітлення, тощо) з урахуванням вимог інклюзивності;

розбудови соціальної інфраструктури (дошкільні та загальноосвітні заклади, заклади культури, спорту, ігрові майданчики) з урахуванням вимог інклюзивності;

безпеки громадян у публічному і приватному просторі (відеоспостереження, освітлення, дорожні знаки, протидія та попередження домашнього, гендерно-зумовленого насильства тощо);

громадське життя (конкурс міні-проектів розвитку "Влада і громада – разом!", залучення громадськості до прийняття рішень з залученням мешканців різного віку, статі, місця проживання, стану здоров’я, у тому числі із вразливих груп населення, активізація та співпраця з громадськими організаціями);

забезпечення максимальної доступності базових соціальних та адміністративних послуг широкими верствами населення, з урахуванням потреб мешканців різного віку, статі, місця проживання, стану здоров’я, рівня достатку;

покращення стану довкілля;

покращення якості життя людей у громад, у тому числі з вразливих груп (АТО, ВПО, малозабезпечені, одинокі, з інвалідністю, люди, що живуть з ВІЛ, тощо);

забезпечення стійкого територіального розвитку.

Зацікавленою стороною у виконанні Програми є все населення, як міське, так і сільське, яке проживає в громаді. Розвиток громади як комфортного та безпечного місця для усіх категорій мешканців впливатиме:

на всіх мешканців громади – дітей, жінок і чоловіків різного віку та стану здоров’я, представників різних соціально-демографічних та етнічних груп (зокрема, в часині забезпечення якісного духовного, культурного і спортивного життя, надання якісних комунальних послуг, покращення інфраструктури та ін.);

на дітей і молодих дівчат та хлопців (заклади освіти, проект "Громада, дружня до дітей");

на соціально незахищені верстви громадян з увагою до їх віку, статі, стану здоров’я (надання матеріальної та благодійної допомоги та інших пільг).

Участь у впровадженні Програми беруть органи влади, комунальні заклади, установи, підприємства, територіальні органи державних установ, фізичні особи-підприємці, підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації, засоби масової інформації, ініціативні групи громадян без обмежень за віком чи статтю.

 

1. Аналіз економічного і соціального розвитку

Новоукраїнської міської територіальної громади

за 2020-2022 роки

Новоукраїнська міська територіальна громада розташована в південній частині Новоукраїнського району. З 2021 року громада об’єднує 16 населених пунктів:                          м. Новоукраїнка, с. Звірівка, с. Новоолександрівка,  с. Яблунівка, с. Мар’янопіль, с. Кам’яний Міст, с. Сотницька Балка, с. Арепівка, с. Воронівка, с. Єгорівка, с. Схід, с. Улянівка, с. Фурманівка, с. Щасливка, с. Захарівка, с. Далеке. Відстань від м. Новоукраїнка до обласного центру – 70 км. Межує з територіями Помічнянської, Рівнянської, Піщанобрідської, Добровеличківської, Глодоської, Злинської громад Новоукраїнського району. 

Загальна площа Новоукраїнської міської територіальної громади – 44872,9 га. Населення Новоукраїнської міської територіальної громади за даними Головного управління статистики в Кіровоградській області станом на 01 січня 2021 року обліковується в кількості  19760 осіб, у тому числі міського населення – 16338 осіб, сільського – 3422 особи.

Найбільші землекористувачі – сільськогосподарські підприємства: СТОВ "Степ-Агро", ТОВ "Зерновик", СТОВ "Росія", ТОВ "Нива-Н", ТОВ "Новоукраїнське", ТОВ "Воронівське", ПАФ "Зірка", ФГ "Землероб", СТОВ "Новий час". За 2020 рік сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції у постійних цінах 2010 року на суму 173,8 млн. грн. , в тому числі продукції рослинництва на суму 170,2 млн.грн. та продукції тваринництва на суму – 3,6 млн. грн.. За 2021 рік вироблено валової продукції 153,3 млн. грн., в тому числі продукції рослинництва на суму 149,8 млн. грн. та продукції тваринництва – 3,5 млн. грн. За 2022 рік  очікується виробництво валової продукції сільського господарства на рівні 2021 року.

Промислові підприємства Новоукраїнської міської територіальної громади: філія ПАТ"Державна продовольчо-зернова корпорація України" Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів", СТОВ "Степ-Агро",ТОВ "Гліцин продакшин", ТОВ "Єврощебінь", ТОВ "Горіховський кар’єр", ПП "Новоукраїнський гранітний кар’єр", ТОВ "Бантишівський щебінь", ПАТ "Капустянський граніт", ТОВ "НОВО-УКРАЇНСЬКИЙ КАР’ЄР". За 2020 рік промисловими підприємствами було реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на суму 266,3 млн. грн., що становить 96 % у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. За 2021 рік промисловими підприємствами було реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на суму 337,2 млн. грн.. У 2022 році протягом І півріччя добувні підприємства громади не працювали.

Основні корисні копалини на території Новоукраїнської міської територіальної громади – це глина та граніт. Родовища корисних копалин: Бантишівське, Капустинське, Войнівське, Ташлицьке, Новоукраїнське (Горіхівське), Євдокимівське.

На території громади є п’ять природно-заповідних об’єктів: Войнівський (с. Новоолександрівка) та Явдокимівський (м. Новоукраїнка) заказники, пам’ятка природи Ташлицькі Скелі (м. Новоукраїнка), заповідне урочище Горіхівська Балка (с. Воронівка) та заказник ландшафтний "Квіти на скелях" (м. Новоукраїнка).

У 2020-2022 роках забезпечено ефективне функціонування закладів соціальної сфери, а саме закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства.

Забезпечено стабільну роботу дошкільних навчальних закладів, здійснюються ремонтні роботи в приміщеннях, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам, забезпечується харчування дітей, купується необхідне обладнання, меблі, посуд, постільна білизна та інше.

Під час карантину всі заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Новоукраїнської міської ради організовували освітній процес з використанням дистанційних технологій.

Закладами було розроблено та розміщено на сайтах розклади щоденних дистанційних занять, які охоплювали усі предмети робочого навчального плану кожного класу. Адміністрації закладів освіти здійснювали контроль за організацією дистанційного навчання по всім класам та предметам згідно щоденного розкладу.

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій педагоги використовували:

навчальні матеріали з власними аудіо та відео коментарями до вправ відповідно до календарно-тематичних планів;

на основі вправ з підручників створювали онлайн завдання та вікторини, які миттєво оцінювалися сервісами, таким чином забезпечувався зворотній зв'язок між учителем та учнями;

пробні та контрольні тести на онлайн-платформах;

посилання на навчальні відео з YouTube-каналу у групі Viber, Messenger, Instagram та на своїх блогах, гуглдисках, інтерактивній дошці Padlet, Google-презентації;

сайти закладів освіти, які розміщували повідомлення про можливість перегляду навчальних матеріалів на телевізійних каналах "Рада", "112", "Дніпро", Кропивницький "Нацiональна суспiльна телерадіокомпанія України" програма "Ранкова кава";

платформи Classtime, Сlassroom, Zoom, Мій клас, на ютуб-каналі відеопрезентації, На урок, Всеосвіта, на всі 200, EdEra.

У разі відсутності в учнів засобів Інтернет-зв’язку вчителі використовували інші форми дистанційного навчання та різні засоби обміну інформацією, рекомендовані листами Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 року № 1/9-173 та від 16.04.2020 року № 1/9-213 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 року № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання".

Для освітян нашої громади карантин став так званим мотиватором, стимулом до рішучих дій впровадження елементів дистанційного навчання.

Також, у кожній школі були створені групи Viber, Messenger для учнів, батьків, класних керівників та вчителів-предметників з метою забезпечення зв’язку між учасниками освітнього процесу на період карантину.

Новоукраїнська міська рада в межах реалізації Проекту "Підтримка об’єднаних територіальних громад у боротьбі з пандемією COVID-19" отримала "Скриньку здоров’я громади" від Міжнародного благодійного фонду "Карітас України" та Програмі "U-LEAD з Європою" за надану благодійну допомогу. Медичні маски, халати, захисні окуляри, респіратори, рукавички, безконтактний термометр та засоби для дезінфекції розподілили між закладами дошкільної освіти та закладами, де проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання.

Протягом 2020 року у закладах освіти проводилися заходи із енергозбереження, проведено заміну вікон та дверей на суму 287,6 тис. грн.:

у Новоукраїнських ліцеї № 8 (вікна – 3 шт., двері – 1 шт.), ліцеї № 6 (вікна – 4 шт.), ліцеї "Лідер" (двері – 2 шт.), ліцеї № 4 (вікна – 3 шт., двері – 1 шт.), філії "Загальноосвітня школа № 1" (вікна – 4 шт.) та філії "Загальноосвітня школа № 3" (вікна – 3 шт.), Воронівській філії (двері – 1 шт.), Мар'янопільській філії (двері – 1 шт.);

у Новоукраїнських КЗДО "Ромашка" (вікна – 3 шт.), "Берізка" (вікна – 3 шт.), Звірівській філії (вікна – 2 шт.).

Влітку 2020 року відбулося повне перезавантаження у шкільній їдальні Новоукраїнського ліцею № 6 Новоукраїнської міської ради. Витрачено коштів у сумі 196,678 тис. грн. (в т.ч. за рахунок субвенції 96,6 тис. грн. та з місцевого бюджету – 100,128 тис. грн.) Придбано весь перелік обладнання відповідно до попередньо запропонованого (стіл виробничий, стелаж для сушки тарілок , чашок та столових приборів, мийка  3х ванна,  витяжна система, холодильна шафа, марміти для перших та для блюд з гастроємностями та кришками,  бойлер (200 л). Для енергозбереження замінено старі конфорки на сучасні конфорки ТУКІР). З них на ремонт харчоблоку виділено 46,928 тис. грн. з місцевого бюджету. До початку нового навчального року заклад отримав відремонтований харчоблок з новим обладнанням. Але їдальня здивувала учнів не тільки оновленим інтер'єром, над яким працювали всі працівники школи, а і так званим дабл-меню (меню на вибір). Другу страву дитина зможе обирати самостійно із двох запропонованих.

Також у Новоукраїнському ліцеї № 6 встановлено комплекс "Безпечна та розумна школа" на суму 257,0 тис. грн., в який увійшли комп’ютерне обладнання, електронний термометр, АС "Школа, яка дає можливість синхронізації з програмами Міністерства освіти і науки України. Єдина інформаційна база даних для шкіл. Автоматичне формування замовлень на виготовлення документів про освіту державного зразка, та учнівських квитків".

Проведено ремонтні роботи згідно проекту "Капітальний ремонт котельні з заміною котлів в Новоукраїнському комунальному дошкільному навчальному закладі № 1 "Ромашка" за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 79/18" на суму 1279,00 тис. грн. Проведено пусконалагоджувальні роботи котлів у цьому садочку на суму 40,0 тис. грн.

Проведено поточний ремонт:

електромереж закладів дошкільної освіти на суму 15,996 тис. грн. та закладів загальної середньої освіти – 46,565 тис. грн.  ;

оздоби приміщень Новоукраїнського комунального закладу дошкільної  освіти "Берізка" – 16,211тис.грн.;

поточний ремонт сходових клітин в Новоукраїнському ліцеї № 8 – 35,5 тис. грн.;

покрівлі в Новоукраїнському ліцеї № 4 – 49,8 тис. грн. та суму 48,751 тис. грн.;

ганку в Новоукраїнському ліцеї № 4 –28,536 тис. грн.;

покрівлі в Новоукраїнському ліцеї № 8 – 10,3 тис. грн.;

покрівлі філії "Загальноосвітня школа № 3" Новоукраїнського ліцею № 6 – 38,0 тис. грн.

Придбано матеріали:

для проведення ремонту систем опалення з заміною стояків та батарей в Новоукраїнському ліцеї № 4 та ліцеї № 8 – 18,1 тис. грн.;

колісники – 21,950 тис. грн.;

електролічильник – 3,605 тис. грн.;

бойлери у Маря’нопільську філію Новоукраїнського ліцею № 8 та Новоукраїнського ліцею "Лідер"– 8,4 тис. грн.;

кухонну електроплиту у Маря’нопільську філію – 16,5 тис. грн.;

стелажі і сушарки для їдалень – 27,260 тис. грн.;

класні маркерні, коркові та крейдові дошки – 80,0 тис. грн.;

спортінвентар для шкіл – 13,080 тис. грн.;

підшипники, крани – 14,85 тис. грн.;

електроди – 2,3 тис. грн.;

для ремонту системи водопостачання (крани, труби, коліна та ін.)  –  2,2 тис. грн.;

для ремонту систем електропостачання – 1,7 тис. грн.;

для ремонту огорожі в КЗДО "Ромашка" та філії "Барвінок" придбано металопрофільний лист на суму 15,37 тис. грн.;

для ремонту приміщень: плитка, ОSV, лінолеум, клеюча суміш, плінтус – 174,147 тис. грн., фарба, лак  та розчинники – 133, 87 тис. грн., вапно – 4,68 тис. грн., водоемульсія – 9,92 тис. грн., цемент – 22,660 тис. грн., руберойд – 3,388 тис. грн.

Закуплено м’якого інвентарю на суму 29,991 тис. грн. Придбано робочий одяг для працівників кухні та котелень – 23,394 тис. грн.

Придбано принтери для опорних шкіл та для садочків на суму 29,680 тис. грн.

З метою убезпечення електропожеж замінено у Новоукраїнському комунальному закладі дошкільної освіти "Ромашка" замінено пристрої розподільчі – 34,505 тис. грн. та 29,452 тис. грн., у філії "Загальноосвітня школа № 1" – 14,151 тис. грн.

Для проведення ремонтних робіт працівниками закладів освіти придбано електричну болгарку, шуруповерт, зварювальний інвертор. 

Придбано вогнегасники – 21,15 тис. грн. та обладнання для укомплектування пожежних щитів – 8,34 тис. грн. частково проведено перезарядку та ТО вогнегасників  на 10,649 тис. грн. та 20,516 тис. грн.

Виготовлено проект та проведено роботи по монтажу пожежної сигналізації у Новоукраїнському ліцеї "Лідер" – 95,9 тис. грн.

Виготовлено проект встановлення блискавкозахисту у КЗДО "Берізка" – 7 тис. грн.

Проведено вогнезахисну обробку філії "Барвінок" – 17,4 тис. грн. та Звірівської філії Новоукраїнського КЗДО "Зернятко" – 24,354 тис. грн., складського приміщення Новоукраїнського ліцею № 4 – 3,933 тис. грн.

Проведено роботи щодо хімводопідготовки у котельнях закладів освіти на суму 19,0 тис. грн.

У закладах загальної середньої та дошкільної освіти Новоукраїнської міської ради проведено роботи по заміру опору ізоляції та ревізії блискавкозахисту –  30,92 тис.грн., проведено повірку терморегуляторів плит та духових шаф, проведено обстеження димових труб – 8 тис. грн.

Проведено роботи  по санітарно-гігієнічних дослідженнях атестації робочих місць в КЗДО "Ромашка" та КЗДО "Берізка" – 9, 2 тис. грн.

З метою дотримання протиепідемічних та санітарних умов придбано миючі та дезинфікуючі засоби для закладів дошкільної освіти – 74,717 тис. грн, для закладів загальної середньої освіти – 33,508 тис. грн., туалетний папір, паперові рушники  та пакети для сміття – 62,459 тис. грн., антисептики для рук – 15,640 тис. грн. Придбано маски та захисні щитки на суму 30,125 тис. грн.

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам закуплено для шкіл громади дезінфікуючих засобів для поверхонь та для рук на суму 265,791 тис. грн.

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та співфінансування з місцевого бюджету закуплено шкільні меблі, комп’ютерну техніку та дидактичне обладнання для перших класів НУШ.

У 2021 році проведено  поточні ремонти в закладах освіти:

- електромереж закладів дошкільної освіти на суму 2,155 тис. грн.. та закладів загальної середньої освіти – 18,515 тис. грн.,

- ремонт димової труби Новоукраїнського ліцею № 4 на суму 14,246 тис. грн.,

- заміна димової труби Новоукраїнського КЗДО "Берізка" на суму 198,37696 тис. грн.,

- частковий ремонт покрівлі Новоукраїнських ліцеїв №4, № 6, "Лідер", Захарівської філії, Фурманівської філії, Воронівської філії, філії № 3,

- поточний ремонт мережі водопостачання Новоукраїнського ліцею № 6 (29946,00 грн);

- виготовлено проєкт та проведено капітальні роботи по ремонту внутрішнього двору ліцею №8 (11994,70 – проєкт та 171052,15 грн. – роботи);

- виготовлено проєкт по капітальному ремонту котельні із заміною котла у ліцеї №4 (35350,00 грн.);

- утеплення частини фундаменту ліцею № 8 (49112,36 грн.);

- проведено обстеження рівня освітлення робочої поверхні у двох закладах дошкільної освіти на суму 852,17 грн.;

- Виготовлено проєкт по монтажу блисковкозахисту Захарівської філії на суму  9493,20 грн., монтаж блискавкозахисту Захарівської філії (80941,66 грн.).

Для харчоблоків придбано термометри у холодильники на суму 4 тис. грн.

Посуд та кухонний інвентар на суму 12806,08 грн. (ЗДО), 17711,41 грн. (ЗЗСО), кухонні столи на суму 18000,0 грн..

У закладах загальної середньої та дошкільної освіти Новоукраїнської міської ради проведено роботи по заміру опору ізоляції та ревізії блискавкозахисту –34,0 тис. грн., проведено повірку терморегуляторів плит та духових шаф.

Придбано:

колісники – 28290,00 грн. (ЗЗСО) – 5820,00 грн. (ЗДО);

бензотример (Берізка, ліцеї № 6,4, Захарівська філія, філія № 3) – 13941,70 грн.,

перфоратор, дріль, шліфовальні машинки, міксер будівельний – 13205,00 грн.

інвентар для прибирання території (лопати, граблі) – 2219,00 (ЗДО), 2087,61 грн. (школи);

листи нержавіючої сталі для оновлення столів на харчоблоках – 5825,00 грн. (ЗДО), 11550,0 грн (ЗЗСО);

бачки для унітазів, раковини та арматура для них – 16326,00 грн. (школи), 20110,00 грн. (ЗДО);

комплектуючі для комп’ютерів та клавіатур – 13210,0 грн.

м'який інвентар для садочків – 12,0 тис. грн .

спортивний інвентар для шкіл – 25992,0 грн

бойлери – 18,0 тис. грн ("Зернятко", ліцей №8, філія №3, "Ромашка");

настільні ігри та іграшки для садочків на суму 11,9 тис. грн.

постільна білизна – 8,0 тис. грн.

Чорнила для принтерів та канцтовари на суму 52,540 тис. грн.(школи), 22,44 тис. грн. (садочки).

З метою забезпечення протипожежних заходів придбано вогнегасники –                17,937 тис. грн.

Для збереження електроенергії та заміни ламп придбано світлодіодні лампи на суму 2587,74 грн. (ЗДО) та 9179,82 грн. (школи), придбано 4 вікна для ліцею : (20915,0 грн.).

З метою дотримання протиепідемічних та санітарних умов придбано миючі та дезинфікуючі засоби для закладів дошкільної освіти – 64,756 тис. грн., для закладів загальної середньої освіти – 22,358 тис. грн., туалетний папір, паперові рушники  та пакети для сміття – 10,539 тис. грн.

Вчителі та педагоги садочків забезпечені шкільною документацію та журналами, які обов’язкові на харчоблоках, – 2315 грн. (ЗДО), 23907,80 грн. (школи), 2905 грн. (ЦДЮТ), 500 грн. (МНВК).

Для оновлення Нової української школи придбано:

дошки класні крейдово-маркерні (6 шт.) -23460,00 грн.;

шкільні парти (198 шт.) – 287100,00 грн. (державний і місцевий бюджети);

дидактичний матеріал на суму 116631,00 грн. – державний, 12959,00 грн. – місцевий бюджети.

Проведено закупівлю комп'ютерної техніки (ноутбуки для вчителів 1 класів та принтери) на суму 237079,00 грн. (державний і місцевий бюджети).

Закуплено засоби корекції для сенсорних кімнат на суму 206 тис. грн.

Завдяки реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" реалізовано проєкти:

 "Сучасна СТЕМ-лабораторія" для Новоукраїнського ліцею №8 Новоукраїнської міської ради. У заклад придбано документ-камеру, ноутбук для вчителя, дисплей, цифрову лабораторію, багатофункціональний пристрій, принтер 3D, цифрову метеостанцію, набір лабораторний з біології, набір винахідника, гідравлічний маніпулятор, конструктори "СТЕМ лабораторія", "Електропневматика", "Оптика", модульний квадрокоптер, тренувальний стіл для робототехніки, системи для зберігання конструкторів. На суму 495,0 тис. грн.. Для оновлення меблів у класі де буде розташована СТЕМ лабораторія за рахунок місцевого бюджету придбано 30 комплектів одномісних парт і стільців на суму 49,5 тис. грн..

Лінгафонний кабінет для Новоукраїнського ліцею №6 Новоукраїнської міської ради. У рамках проєкту придбано ноутбуки для вчителя та учнів, стереогарнітури, інтерактивний комплект, акустичну систему, документ-камеру, веб-камеру, багатофункціональний пристрій.

Вартість проєкту склала 494,0 тис. грн. (444,6 тис. грн. з державного бюджету та 49,4 тис. грн. співфінансування з місцевого бюджету).

Для обладнання лінгафонного класу за рахунок місцевого бюджету придбано 30 комплектів одномісних парт і стільців на суму 49,5 тис. грн.

Для шкіл (юридичних осіб) придбано 4 комплекти шкільних меблів (одномісні парти та стільці).

За рахунок залишків коштів освітньої субвенції, які утворилися на 01 січня 2021 року, по ІРЦ було придбано обладнання для їдальні Новоукраїнського ліцею № 4 (марніти, котел варочний, пароконвектомат, мийки, стелажі, столи розділ очні, сушила для рук, блендер, тістоміс, м'ясорубка).

Придбано шкільний автобус вартістю за 1614,9 тис. грн. на умовах співфінансування з державного бюджету та коштів міської ради для підвезення учнів Фурманівського старостату до Новоукраїнського ліцею № 4.

Здійснено капітальний ремонт покриття внутрішнього двору Новоукраїнського ліцею № 8 (197,081 тис. грн.).

Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року всі заклади освіти за рекомендацією Міністерства освіти і науки України зупинили освітній процес і відправили здобувачів освіти на двотижневі канікули. Далі навчання організовано з використанням дистанційних технологій.

27 травня 2022 року завершено навчальний рік у закладах загальної середньої освіти. У 2021/2022 навчальному році до війни навчалося у школах 2169 учнів. Закінчувало у школах навчальний рік  44 учні з інших територій, з них 4 учня 9 класів та 2 учня 11 класів.

З початку війни за кордон виїхало 162 учні шкіл громади, з них 122 - продовжили навчання у наших школах.

З 236 учнів дев'ятих класів 23 отримують свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою.

З 130 випускників одинадцятих класів 10 будуть нагороджені золотою медаллю (ліцей "Лідер" - 3, ліцей №6 - 4 , ліцей №8 – 3).  З цих 10 випускників одна дівчинка переселенка, один учень з Луганської області.

У 2021/2022 навчальному році маємо:

13 переможців обласних олімпіад ( ліцей №6 – 4 переможця, ліцей №8 -5 переможців, ліцей №4 – 3 переможця, ліцей "Лідер" – 1 переможець).

1 переможця турніру географів,

2 переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу імені Петра Яцика,

1 переможця обласного етапу Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка,

5 переможців обласного конкурсу – захисту МАН та 3 переможця обласного конкурсу "Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини МАН".

З 10 травня 2022 року відновили роботу три групи Новоукраїнського КЗДО "Ромашка" Новоукраїнської міської ради, а з 14.06.2022 року дві групи Новоукраїнського КЗДО "Зернятко" Новоукраїнської міської ради.

З 01 квітня 2022 року у Новоукраїнській громаді розпочав роботу Психологічний хаб. Тут, відповідно до графіку, чергують психологи закладів та установ освіти. За два з половиною місяці діяльності 85 тимчасово переміщених осіб, як дорослих так і дітей, отримали групову консультативну допомогу психологів та 7 осіб – індивідуальну. Основна увага приділена стабілізації психо-емоційного стану в умовах війни, пошуку і відновленню ресурсів, налагодженню контактів діти-батьки, налагодженню соціальних зв’язків та комунікації в нових умовах проживання. За психологічним консультуванням також зверталися волонтери, дружини та матері військовослужбовців.

З метою підготовки до нового начального року у закладах проведено  поточні ремонти котелень та приміщень.

Проведено дератизацію, дезинсекцію, дезинфекцію приміщень закладів освіти.

Проведено роботи  по санітарно-гігієнічних дослідженнях атестації робочих місць в Новоукраїнських ліцеях № 6, "Лідер", філії № 1.

У лютому 2022 року проведено лабораторні дослідження щодо визначення мікроклімату повітря та освітлення у закладах дошкільної освіти на суму 3,397 тис. грн.

З п’яти шкільних автобусів два автобуси передано для потреб ЗСУ. Трьома буде здійснюватися підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти.  

У галузі культури протягом 2020-2022 років:

Протягом 2020 року в фонди бібліотек Новоукраїнської МТГ надійшло 1043  примірників книг на суму 95509 грн. 42 коп., в т.ч. в сільські філії – 384 прим. на суму – 37303,78 грн.

На 2021 рік – бібліотекам МТГ зроблено передплату на 115 прим. на  суму 30999 грн. 65 коп., в т.ч. на сільські бібліотеки – 52 прим. на 11267 грн.

У березні 2020 року за рахунок кошів міського бюджету проведено роботи по прочищенню системи опалення МБК "Ювілейний" на суму 187,3 тис. грн.

Протягом 2021 року в фонди бібліотек Новоукраїнської ТГ надійшло 1783 примірники документів на суму 162879,92 грн. в т.ч. в сільські бібліотеки 495 примірників на суму 36837,32 грн.

За кошти місцевого бюджету придбано 194 прим. на суму 18 663, 80 грн., в т. ч. на сільські бібліотеки 125 прим. на 11663,80 грн.

З бібліотеки ім. Чижевського отримано 839 примірників на суму 104057,07 грн., в т.ч. в сільські філії 107 пр. на суму 11131,10 грн.

Подаровані користувачами 174 примірника на суму 3712 грн., в т.ч. в сільські філії 35 прим. на суму 302 грн.

На 2022 рік для бібліотек громади оформлено передплату на 121 прим. періодичних видань на суму 37336,20 грн., в т.ч. на сільські бібліотеки 69 прим. на суму 17 330,12 грн.

Протягом 2021 року в закладах культури громади проведено поточні ремонти: фарбування, побілка приміщення Мар’янопільської філії МПК "Ювілейний" 2,1 тис. грн., поточний ремонт туалету філія № 1 МПК "Ювілейний" 48,0 тис. грн., поточний ремонт даху МПК "Ювілейний"- 35,6 тис. грн., поточний ремонт кімнати МПК "Ювілейний" 6,0 тис. грн. та поточний ремонт підлоги гаражних приміщень 5,0 тис. грн. МПК "Ювілейний", поточний ремонт центрального входу МПК "Ювілейний" – 49, тис. грн., поточний ремонт м’якої покрівлі МПК "Ювілейний" - 11,9 тис. грн., поточний ремонт фасадних вікон МПК "Ювілейний" – 49,4 тис. грн.; косметичний ремонт (фарбування) - 0,7 тис. грн. та встановлення поручнів та витяжки встановлення поручнів та витяжки Новоукраїнської ДМШ -  9,0 тис. грн..

Протягом І півріччя 2022 року в фонди бібліотек Новоукраїнської ТГ надійшло 783 примірників документів на суму 112358,76 грн. в т.ч. в сільські бібліотеки 244 примірників на суму 26739,00 грн.

З бібліотеки ім. Чижевського отримано 734 примірників на суму 110211,76 грн., в т.ч. в сільські філії 224 пр. на суму 25573,00 грн.

Подаровані 49 примірників на суму 2147 грн., в т.ч. в сільські філії 20 прим. на суму 1166 грн.

На 2022 рік для бібліотек громади оформлено передплату на 121 примірників  періодичних видань на суму 37336,20 грн., в т.ч. на сільські бібліотеки 69 примірників на суму 17330.12 грн.

У галузі житлово-комунального господарства у 2020-2021 роках проводилися ремонти покрівель будинків, водопостачання та водовідведення, ремонти комунальних доріг, тротуарів, заходи з освітлення вулиць та інше.

У 2020 році відремонтовано автобусну зупинку в м. Новоукраїнка (біля залізничного вокзалу), вартість робіт склала 22 тис .грн.

Також нанесено дорожню розмітку на комунальних дорогах міста Новоукраїнка за рахунок коштів міського бюджету вартістю 156,1 тис. грн. Придбано та встановлено дорожні знаки – 28,44 тис. грн.. Придбано технічну сіль для підсипки доріг в зимовий період на суму 36 тис. грн.

Проведено хлорування води в криницях громадського користування за рахунок коштів міського бюджету – 8,2 тис. грн., а також оплачено відео-обстеження свердловин (12 тис. грн.).

Встановлено огорожі біля кладовищ по вул. Миколи Вороного та Волошковій за рахунок коштів міського бюджету на суми  80,05 тис. грн. та 132,1 тис. грн. відповідно. Також проведено ремонт туалетів на кладовищах  на суму 43,8 тис. грн.

У 2020 році реалізовано проекти "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-30 по вул. Благодатна, Шевченка, пров. Ушинського" (338,3 тис. грн.), "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-130 по вул. Шевченка, Одеська, пров. Ковальський, Рильського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області" (477,9 тис. грн.), "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-670 по вул. Андріяша, Благодатна, Грушевського в                         м. Новоукраїнка Кіровоградської області" (640,1 тис. грн.), "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-105 по вул. Героїв України, Покровська, Шевченка, Соборна в м. Новоукраїнка Кіровоградської області" (282,7 тис. грн.). Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проект з освітлення "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-79 по вул. Сільськогосподарській с. Звірівка Новоукраїнського району Кіровоградської області", вартість документації – 22,1 тис. грн.

З метою попередження поширення коронавірусої інфекції COVID-19 у березні-квітні 2020 року у Новоукраїнській громаді проводили санітарну обробку автозупинок, лавок, дитячих та спортивних майданчиків, багатоповерхових будинків, тротуарів, вулиць та пішохідних зон. З міського бюджету було виділено кошти:

для перевезення працівників критичної інфраструктури на паливно-мастильні матеріали – 60 тис. грн.;

на придбання дезінфікуючих засобів – 20 тис. грн.;

на придбання технічних засобів для санітарної обробки та засобів індивідуального захисту (оприскувачі, безконтактні термометри, маски, перчатки) – 40 тис. грн.;

на оплату заходів дезінфекції об’єктів благоустрою та інфраструктури громади – 50 тис.грн.

Придбано автомобільний причіп для Мар'янопільського старостату вартістю 14,3 тис.грн.

Проведено поточний ремонт вулиць Шевченка, Івана Богуна, Карпенка- Карого, Водоп'янова, Кропивницького, пров. Матросова, вартість робіт –617 тис. грн., капітальний ремонт частини тротуару по вул. Соборній, від вул. Вані Демченка  до пров. Харківського, за кошти міського бюджету на суму 558,2 тис. грн.

Проведено технічне обслуговування та внутрішньо свердловинні роботи свердловини по вул. Шевченка за кошти міського бюджету на суму 75,7 тис.грн.

Реалізовано проект щодо поточного середнього ремонту дорожнього покриття вул. Покровської, на ділянці від вул. В.Демченка до вул. Гагаріна, за кошти міського бюджету на суму 540 тис. грн.

Завершено проект "Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка у                   м. Новоукраїнка Кіровоградської обл., продуктивністю 200м³/доб. (Коригування)".

У 2021році в Новоукраїнській громаді проведено рекультивацію міського сміттєзвалища для того, щоб легкі побудові відходи, підхоплені вітром, не розлітались навколишнім середовищем, особливо не засмічували розташоване поруч кладовище: відгорнуто сміттєві відвали, встановлено огорожу металевою сіткою, упорядковано площу для складання відходів углиб території та облаштовано під’їзд до неї. Встановлено будиночок для охоронця на в'їзді до сміттєзвалища.

У березні 2021 року працівниками відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету міської ради разом зі спеціалістами ТОВ "Український лабораторний центр екологічних досліджень" здійснено відбір проб для дослідження ґрунту, повітря, підземних вод місць видалення відходів та води з громадських криниць на території Новоукраїнської міської територіальної громади. Вартість досліджень склала 59,2 тис. грн.

Проведено хлорування води в криницях громадського користування за рахунок коштів міського бюджету –  8,2 тис. грн., а також оплачено відео-обстеження свердловин (12 тис .грн.). Для проведення відкачування та очистки громадських криниць придбано насосне обладнання.

Нанесено дорожню розмітку на комунальних дорогах міста Новоукраїнка за рахунок коштів міського бюджету вартістю 217,4 тис. грн.

Новоукраїнське ЖКП у цьому році розпочало виконувати ремонти дорожнього покриття доріг за технологією застосування "холодного асфальту". Новоукраїнське ЖКП має віброплиту та інше необхідне для ямкового ремонту обладнання, також було придбано асфальт. Ямковий ремонт холодним асфальтом було зроблено по вул. Шевченка, вул. Павлівській (у напрямку переїзду та Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти"), по вул. Соборній, та пров. Лікарняному.

За рахунок спонсорських коштів придбано механічну навісну щітку для підмітання доріг громади. Це придбання не лише прискорить та полегшить працю комунальників, а й сприятиме розширенню площі прибирання та підвищенню якості цієї послуги.

Для покращення матеріально-технічного забезпечення Новоукраїнського ЖКП придбано трактор МТЗ 1523 вартістю 125 тис. грн.

Для проведення модернізації та поточного ремонту аварійних ділянок водопровідної системи придбано обладнання для протяжки ПВХ труби. Це дає можливість, не пошкоджуючи покриття доріг, проводити заміну на аварійних ділянках. Вартість обладнання склала 20,0 тис. грн.

Протягом  2021 року на території громади проводилося підсипання та грейдерування доріг. У листопаді установкою для ямкового ремонту було проведено заходи з відновлення дорожнього покриття на шляхах, якими курсує рейсовий автотранспорт.

Підготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення поточного середнього ремонту вул. Миру та Покровська.

Підготовлено і подано проект "Новоукраїнці! Натиснемо на сміття!" на конкурс "Наша громада", організованого телеканалами ICTV та СТБ у партнерстві з Українським кризовим медіа-центром у рамках Програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE). Щоб у Новоукраїнській громаді стало чистіше та затишніше, проектом передбачено встановлення павільйону для складування, пресування та пакування твердих побутових відходів (пластику, паперу та ін.) з метою їх подальшої переробки. 30 вересня 2021 року у студії каналу ICTV відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу “Наша громада”. Новоукраїнська ТГ отримала диплом фіналіста конкурсу від організаторів та журі, а від перемоги нас відділили 0.143 бали, проте громада увійшла у п’ятірку кращих і стала другою.

У рамках акції "Весняна Толока" оновлювалися дитячі та спортивні майданчики, прибиралися території, саджалися дерева і кущі, фарбувалися елементи на спортивних та дитячих локаціях.

Проводилися заходи з благоустрою, як в м. Новоукраїнка, так і в сільських населених пунктах громади. Придбано три мотокоси для старостатів, забезпечено їх пально-мастильними і необхідними розхідними матеріалами.

У травні 2021 року проведено реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-123 та КТП-442, вартість робіт – 53,9 тис. грн. Також проводилася планова заміна ламп в мережах вуличного освітлення, за даний час придбано світлодіодних ламп на суму 27 тис. грн.

            У липні 2021 року проведено роботи з відновлення кладки по пров. Івана Франка, що постраждала внаслідок негоди.

У серпні 2021 року придбано 15 тонн солі для посипання доріг і тротуарів під час ожеледиці.

З міського бюджету виділено кошти в сумі 63 тис. грн. для придбання 7 вузлів обліку води, з них 3 шт. для Новоукраїнського ЖКП та 4 шт. для КП "Водокомунгосп". Вузли обліку води встановлено у багатоквартирних будинках з метою виявлення розбіжностей між показами лічильників жителів будинку та  об’ємом води, яка надходить до будинку, а також на виконання вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

У 2022 році під час проведення заходів місячника благоустрою проводилося прибирання території громади, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, проведено заходи з благоустрою на кладовищах громади, підгортання міських сміттєзвалищ. Тричі проведено покіс трави на території громади, вартість робіт – 109,9 тис. грн..

Проведено хлорування води в криницях громадського користування за рахунок коштів міського бюджету –  16,56 тис. грн.

Замовлено послугу з використанням установки з ямкового ремонту, "задуто" ямки на вул. Курчатова, Толстого, Іліци, Благодатна. Вартість робіт склала – 214 тис. грн.. Новоукраїнське ЖКП продовжує проводити ремонти дорожнього покриття доріг за технологією застосування "холодного асфальту". Відремонтовано вул. Павлівська, пров. Декабристів, заїзд до лікарні.

Протягом І півріччя 2022 року на території громади проводилося грейдерування доріг, а саме частково в м. Новоукраїнка, с. Фурманівка, с. Звірівка. 

Проводилися заходи з благоустрою, як в м. Новоукраїнка, так і в сільських населених пунктах громади. Придбано шість електрокос для старостатів, забезпечено їх необхідними розхідними матеріалами. Вартість – 27 тис. грн.

Проводилися ремонти водопровідних труб по вул. Мічуріна та по пров. Декабристів від вул. Соборної до вул. Покровська.

У січні 2021 року у комунальну власність Новоукраїнської міської ТГ зі спільної власності територіальних громад міста і сіл Новоукраїнського району було прийняте КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області. Заклад підписав ряд договорів з НСЗУ про надання послуг населенню.

Протягом 2021 року багато питань вирішувалося і по КНП "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради, у закладі виникали проблеми із виплатою заробітної плати та матеріальним забезпеченням. З міського бюджету було надано кошти у розмірі більше 2,6 млн. грн. для оплати енергоносіїв, придбання медикаментів, проведення ремонтних робіт та протипожежних заходів. А на позачерговій сесії було виділено понад 1,2 мільйони гривень на придбання кисневої рампи, для забезпечення киснем тяжкохворих громадян.

Розділ "первинки" та другої ланки медичної галузі - це один із етапів медичної реформи, ініційований на рівні держави, який ще не дійшов до завершального етапу. Це суттєво впливає на фінансування та матеріальне забезпечення зазначених закладів. З 01 липня 2021 року прийнято КНП "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради в комунальну власність Новоукраїнської міської територіальної громади. Лікарня змінила назву на КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради.

У КНП "Новоукраїнська міська лікарня" завершено реалізацію проекту з будівництва кисневої рампи вартістю 1121,825 тис. грн. 29 стаціонарних точок кисню встановлено в інфекційному відділенні. Це перше відділення, яке обладнане киснем у лікарні. Роботи проведені за рахунок міського бюджету. Кисень життєвонеобхідний для тяжкохворих пацієнтів, особливо це актуально під час можливого чергового загострення COVID-19.

КНП "ЦПМСД" Новоукраїнської міської ради придбали за рахунок надходжень по договору з НСЗУ на умовах тендеру новий автоматичний гематологічний аналізатор GBG Lab 1910, який призначений для кількісного підрахунку загального аналізу крові, в тому числі вимірювання концентрації гемоглобіну. Вартість аналізатора у повній комплектації – 558,62 тис. грн.

Затверджено Програму місцевих стимулів для медичних працівників Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. 

Протягом І півріччя 2022 року покращено матеріально технічну базу комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради за рахунок благодійних організацій придбано:

дизельний генератор EW 100-3 RS 170B- на суму 467,0 тис. грн.;

аналізатор імунофлуоресцентний на суму 58,0 тис. грн.;

два транспортних апарати ШВЛ Таеma ГО на суму 125,0 тис. грн.;

кисневий концентратор JAY-10 на суму 29,4 тис. грн.;

пульсоксиметр на суму 0,3 тис. грн.;

мотокосу на суму 4,7 тис. грн.;

три лампи люмінесцентні на суму 3,3 тис. грн..

В лютому 2022 року завершено проект щодо забезпечення закладу водою, проведено буріння нової свердловини. За ініціативи Кіровоградської обласної державної адміністрації завершено роботи по встановленню системи киснепостачання (кисневу станцію), вартість проекту – 2585 тис. грн. З міського бюджету виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкція системи кисневого постачання" у сумі 49,7 тис. грн. та виділено 610,0 тис. грн. на реалізацію цього проекту.

За рахунок спонсорських коштів проведено ремонтні роботи в захисному укритті на суму 42,6 тис. грн..

За рахунок благодійних організацій придбано вироби медичного призначення на суму 1185,77 тис. грн., продукти харчування - 161,91 тис. грн. та інші матеріальні цінності -  107,27 тис. грн..

В рамках Програми місцевих стимулів для медичних працівників Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на виплату матеріального заохочення молодим лікарям на 2022 рік виділено 179,4 тис. грн., за січень- травень 2022 року виплачено 140,2 тис. грн..

Для покращення надання медичних послуг до лікарні було працевлаштовано лікаря-інфекціоніста, лікаря приймального відділення, лікаря-ендокринолога та лікаря-педіатра.

Для забезпечення медичних працівників житлом у 2022 році було прийнято Порядок придбання та надання службового житла для проживання лікарів "Новоукраїнської міської лікарні" Новоукраїнської міської ради та виділено кошти в сумі 400 тис. грн..

Протягом 2020-2022 років структурні підрозділи виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, установи, комунальні заклади постійно проводять освітні заходи, культурно-мистецькі, фізкультурно-оздоровчі, спортивно-масові та соціальні заходи для жителів громади.

 

2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального
розвитку у 2023 році

 

Метою Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської  територіальної громади в 2023 році є забезпечення сталого розвитку реального сектора економіки та подальшого розвитку соціальної сфери, підвищення матеріального і культурного рівня життя населення незалежно від етнічного походження, віросповідання, політичних переконань, статті, віку на основі ефективного використання природно-ресурсного, фінансового потенціалу та трудових ресурсів.

Розробка Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської  територіальної громади в 2023 проводилася відповідно до стратегічних і операційних цілей, визначених Стратегією розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади та Плану соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2020-2023  роки, з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку громади.

Основною метою прийняття та реалізації Програми є впровадження заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації та сталого розвитку громади, підвищення її конкурентоспроможності, збереження існуючих і стимулювання створення нових високопродуктивних робочих місць з гідними умовами праці, покращення якості життя та добробуту населення. 

 

2.1. Економічний розвиток громади.

 

Економічний потенціал Новоукраїнської міської ради

Станом на 01.01.2022 року в громаді нараховується 992 підприємств малого бізнесу, з яких 47 од. – малого підприємництва, 211 од. - мікропідприємництва та 734 од. ФОПів.

Найбільші землекористувачі – сільськогосподарські підприємства: СТОВ "Степ-Агро", ТОВ "Зерновик", СТОВ "Росія", ТОВ "Нива-Н", ТОВ "Новоукраїнське", ТОВ "Воронівське", ПАФ "Зірка", ФГ "Землероб", СТОВ "Новий час".

Промислові підприємства Новоукраїнської міської територіальної громади: філія ПАТ"Державна продовольчо-зернова корпорація України" Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів", СТОВ "Степ-Агро",ТОВ "Гліцин продакшин", ТОВ "Єврощебінь", ТОВ "Горіховський кар’єр", ПП "Новоукраїнський гранітний кар’єр", ТОВ "Бантишівський щебінь", ПАТ "Капустянський граніт", ТОВ "НОВО-УКРАЇНСЬКИЙ КАР’ЄР". 

 

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

реалізація проектів місцевого економічного розвитку у рамках програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE):

"Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка "Сквер на Соборній";

будівництво бази відпочинку "Скіфія";

сприяння вирішенню проблемних питань у функціонуванні підприємств промисловості;

активізації  технічної  модернізації  та інноваційної діяльності в промисловому виробництві, застосування найкращих наукових технологій та процесів переробки;

оновлення  та  техніко-технологічне  переоснащення  підприємств агропромислового комплексу;

сприяння проведенню робіт  із стандартизації та сертифікації продукції;

забезпечення  досягнення  високих  стандартів  якості,  безпеки,  екологічності продукції  та товарів місцевого виробництва;

сприяння  у  реалізації  проєктів  щодо  виробництва  енергії  з нетрадиційних  та  відновлювальних  джерел  енергії,  впровадження енергоефективних технологій і обладнання;

створення "Агенції місцевого економічного розвитку Новоукраїнської ОТГ";

розвиток жіночого підприємництва в громаді.

 

Розвиток підприємництва, споживчого ринку

та захист прав споживачів

Торговельне обслуговування населення Новоукраїнської міської ради  забезпечують 167 торгівельний заклад, ринок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів та міні-ринок, 14 аптек, 3 автомобільні газозаправні станції, один автомобільний газозаправочний пункт, 5 вугільних складів. Мережа закладів ресторанного господарства становить 14 одиниць. Побутові послуги населенню надають 37 закладів побутового обслуговування. Станом на 01.01.2022 року в громаді здійснювало господарську діяльність 734 ФОП, з них жінок 324 осіб та чоловіків 410 осіб.

Основні пріоритети сфери:

ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва;

відкриття нових,  сучасних торговельних закладів,  підприємств сфери побуту, що створить умови для насичення торговельної мережі якісною продукцією та покращить якість наданих послуг із урахуванням віку і статі отримувачів послуг;

впорядкування торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення з урахуванням норм доступного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, усунення поза магазинної та стихійної торгівлі, впорядкування рекламного оформлення об’єктів торгівлі, забезпечення належної санітарно-гігієнічної інфраструктури;

інформування та надання консультативної допомоги населенню у сфері захист прав споживачів, санітарного та протипожежного законодавства.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів місцевої влади та суб’єктів підприємницької діяльності;

надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва відповідно до програми підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу на території Новоукраїнської міської ради;

проведення ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції безпосередніми товаровиробниками за доступними цінами;

проведення інформаційної компанії для активного залучення жінок та молоді до підприємницької діяльності;

створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності жінок та молоді;

проведення навчань, тренінгів, семінарів та інших заходів щодо створення стартапів для жінок, молоді;

розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів.

 

Демографія, зайнятість населення та ринок праці

            Чисельність населення Новоукраїнської міської ради станом на 01.01.2021 року становить 19760 осіб, з них міського населення – 16338 осіб та сільського – 3422 особи. 54 % населення це жінки, їх кількість складає 10706 осіб, 46 % чоловіків це 9054 осіб.

За 2020 рік було створено 146 робочих місця для осіб, які перебували на обліку у Новоукраїнському районному центрі зайнятості та виконували роботи з  благоустрою  міста. За 2021 рік створено 191 тимчасове робоче місце, 30 нових робочих місць в Новоукраїнській міській раді та 36 робочих місць під час реалізації інвестиційних проектів. Протягом І півріччя 2022 року створено 90 тимчасових робочих місць та 7 робочих місць під час реалізації інвестиційних проектів.

Основні пріоритети сфери:

збереження і розвиток трудового потенціалу та запобігання зростанню

безробіття;

підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

підвищення матеріального добробуту населення.                     

          Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

           пропаганда здорового способу життя, розвиток мережі закладів фізичної культури і спорту;

підтримка самостійної зайнятості населення;

           сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних;

створення тимчасових робочих місць для безробітних та умовно засуджених для виконання громадських робіт;

надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення;

дотримання соціальних стандартів у сфері доходів населення, а саме: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком.

 

Фінансова сфера

Формування дохідної частини бюджету на 2023 рік здійснюватиметься із врахуванням реформи  міжбюджетних відносин та податкової реформи, спрямованих на децентралізацію  місцевих фінансів, збільшення ресурсу місцевих бюджетів та з врахуванням умов воєнного стану. Одним із найефективніших інструментів державного регулювання соціально-економічного розвитку країни є бюджетна політика.

Основні пріоритети:

зміцнення фінансової основи бюджету громади з метою забезпечення надання якісних суспільних послуг та розвитку інфраструктури;

організація та координація процесів фінансового та бюджетного планування, забезпечення повноцінного стратегічного та середньострокового бюджетного планування;

посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

забезпечення виконання бюджету громади на 2023 рік у відповідності з доведеним планом, досягнення збільшення обсягів надходжень;

забезпечення формування та реалізації політики у сфері місцевих  податків та зборів на території Новоукраїнської міської  територіальної громади, підготовка пропозицій з удосконалення бюджетного законодавства;

формування стабільної дохідної бази для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади;

виконання програм затверджених рішеннями міської ради за рахунок коштів бюджету з використанням програмно-цільового методу у бюджетному процесі;

забезпечення ефективності розподілу ресурсів, контроль ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

здійснення внутрішнього контролю та контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу;

забезпечення прозорості показників бюджету громади;

впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі;

оптимізація витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат;

дотримання жорсткої фінансової дисципліни;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами, посилення контролю та відповідальності усіх учасників процесу за дотриманням бюджетного законодавства;

фінансування та утримання закладів та установ головних розпорядників коштів: виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, відділу освіти, відділу культури і туризму, управління соціального захисту та охорони здоров'я Новоукраїнської міської ради, фінансового управління Новоукраїнської міської ради та інших розпорядників та одержувачів коштів;

максимальна прозорість та ефективність використання бюджетних коштів під час проведення закупівель продукції (товарів, робіт, послуг) для потреб громади;

забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних та комунальних  установ Новоукраїнської міської ради;

забезпечення проведення поточних видатків з поточних ремонтів, придбання та капітальних видатків бюджету розвитку для повноцінного функціонування Новоукраїнської міської територіальної громади;

фінансування громадських організацій (у разі потреби);

фінансування заходів, які проводяться структурними підрозділами виконавчого комітету, в громаді до визначних дат, державних, професійних та інших традиційних свят;

фінансування допомоги на лікування та іншої допомоги громадянам;

фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств для забезпечення безперебійної роботи надання послуг населенню, благоустрою території громади та інше;

утримання трудового архіву, дитячо-юнацької спортивної школи за рахунок коштів бюджету Новоукраїнської міської  територіальної громади та співфінансування за рахунок коштів субвенції з інших бюджетів;

утримання за рахунок коштів Національної служби охорони здоров'я, субвенції з інших бюджетів та співфінансування за рахунок коштів бюджету Новоукраїнської міської  територіальної громади КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради та КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради, відповідно до чинного законодавства;

використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, соціально – економічний розвиток для реалізації проектів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності міської ради і на придбання та модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету Новоукраїнської міської  територіальної громади;

використання субвенцій з інших місцевих бюджетів на співфінансування закладів та комунальних установ Новоукраїнської міської  територіальної громади, що надають  послуги громадянам, що не проживають на території Новоукраїнської міської територіальної громади та не сплачують податки до бюджету громади;

надання субвенції з бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади Головному управлінню ДПС у Кіровоградській області, Новоукраїнському районному відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, Новоукраїнському районному відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, державній пожежно-рятувальній частині-19 управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, Новоукраїнському міжрайонному відділенню управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, 3 відділу Новоукраїнського РТЦК та СП м. Новомиргород та іншим установам, що фінансуються з державного бюджету (у разі необхідності);

надання субвенції з бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади обласному та державному бюджету на співфінансування спільних проектів, заходів та інших видатків, що потребують співфінансування, відповідно до вимог чинного законодавства;

завезення призовників на збірний пункт обласного військового комісаріату для проходження контрольного медичного обстеження з метою забезпечення призову на строкову військову службу громадян МТГ;

виготовлення стратегічної екологічної оцінки програмних документів громади;

проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами, реалізація проектів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій та донорів, в тому числі цільових пожертв;

залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проектів у якості спонсорської/ меценатської допомоги з утворенням цільового фонду та відкриттям рахунків для отримання цільової благодійної допомоги, благодійної допомоги та пожертв;

залучення в установленому порядку коштів або іншого майна від гуманітарних та благодійних фондів, приватних компаній у якості допомоги з подальшою передачею внутрішньо переміщеним та соціально-вразливим особам, які проживають у громаді та або облаштування місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб;

формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

поєднання конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання фінансово-бюджетної політики;

здійснення аналізу та оцінювання виконання бюджету Новоукраїнської міської  територіальної громади, підготовка та представлення звіту про виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади;

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану;

фінансування військових формувань у зв’язку із військовими діями;

створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку населених пунктів, що увійшли до складу Новоукраїнської міської територіальної громади та отримання благодійної допомоги з джерел незаборонених законодавством, в тому числі від Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні для створення кращих умов для життя дітей, зокрема і внутрішньо переміщених, які проживають у громаді та є особливо вразливими до наслідків війни та інших міжнародних організацій;

фінансування послуг пов’язаним з діяльністю (монтаж блокпостів та інших інженерних споруд, земляні роботи, прокат автокранів, перевезення вантажів, електромонтажні роботи та інше) та розміщенням військових формувань на території громади (вивіз твердих та рідких побутових відходів, завезення питної води автоцистерною, завезення і розпил дров, поточний та капітальний ремонт приміщення для розміщення військових формувань, у тому числі і за рахунок співфінансування з інших територіальних громад та інше).

 

2.2 Створення комфортних умов на території громади.

 

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

Комунальні послуги населенню м. Новоукраїнка надають Новоукраїнське житлово-комунальне підприємство, яке обслуговує 1843 квартиронаймачів міста, та комунальне підприємство "Водокомунгосп". Підприємства надають послуги з вивозу сміття, забезпечують місто водою, обслуговують каналізаційні мережі, виконують роботи з благоустрою території.

В умовах зростання цін на енергоносії особливої актуальності набуває використання альтернативних видів палива, впровадження енергоефективних заходів і технологій, що значно зменшить обсяги споживання енергоресурсів бюджетними установами.

Щороку у Новоукраїнській міській раді проводяться заходи щодо розширення мереж зовнішнього освітлення. При освітленні вулиць м. Новоукраїнка у 2016 році розпочали встановлювати сучасні світлодіодні енергозберігаючі світильники. У 2019 році придбано комплект обладнання із системою управління освітленням по вул. Соборній.

            Основні пріоритети сфери:

надання якісних житлово-комунальних послуг;

здійснення технічного переоснащення галузі на основі впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади;

впровадження роздільного збирання побутових відходів.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

продовження заходів щодо влаштування зовнішнього освітлення території населених пунктів громади:

вул. Єсеніна;

вул. Сагайдачного (вул. Польова – газороздатка);

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Благодатна (від № 96 по № 183) та вул. Балочна (від № 1 до № 17);

вул. Тищенка, Трояндова м. Новоукраїнка;

вул. Шумілова, вул. Кропивницького, Матросова м. Новоукраїнка;

встановлення вуличного освітлення  вулиць Пасіонарії, Чорновола, Короленка, Перекопської, П'ятихатської, Лізи Чайкіної, 8 Березня, Некрасова, пров. Середнього (мікрорайон П'ятихаток), вул. Каховської м. Новоукраїнка;

встановлення вуличного освітлення по вул. Сільськогосподарській, Сосюри с. Звірівка, особливо біля приміщення школи;

реконструкція мереж вуличного освітлення, КТП-113, вул. Гастелло, пров. Кошового, вул. Сагайдачного, вул. Польова, вул. Ватутіна, Космодемянської; КТП-102, вул. Тищенка, вул. Нижчевокзальна, пров. Гоголя, пров. Центральний, вул. Трояндова; КТП-111, вул. Чехова, пров. Заводський, вул. Тищенка; КТП-430, вул. Перекопська, вул. Короленка, вул. Л. Чайкіної, пров. Середній; ШТП-175, вул. Пасіонарія, вул. П'ятихатська, вул. Федора Бондура, вул. Некрасова, вул. Тітова; КТП-482, вул. Київська, вул. Івана Богуна, вул. Космічна, пров. Лікарняний, пров. Лісорозсадницький; КТП по вул. Сєрова, вул. Матросова, вул. Водоп'янова;

освітлення вулиць в сільських населених пунктах громади;

реалізація проектів "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-4 по вул. Федора Левицького, Івана Богуна, пров. Іподромний, Горний м. Новоукраїнка Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-29 по вул. Петровського, Бабенка, Фурманова в м. Новоукраїнка Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від МТП (ЩТП-2) по вул. Волошкова, Каховська, Паризька, пров. Херсонський в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-79 по вул. Сільськогоподарська, Достоєвського, Сосюри, Сковороди, Карпенка Карого в с. Звірівка Новоукраїнського району Кіровоградської області";

реконструкція вуличного освітлення по вул. Соборні   й, м. Новоукраїнка;

продовження реалізації проекту "Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка "Сквер на Соборній";

оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств з метою покращення якості послуг, які надаються населенню;

проведення заходів з благоустрою на території громади;

відшкодування різниці у тарифах комунальним підприємствам,  у разі затвердження тарифу, який є нижчим від економічно обґрунтованого;

надання фінансової допомоги комунальним підприємствам для оплати електроенергії, отримання спецдозволів та вирішення інших фінансових питань;

реконструкція діючих мереж водопостачання і водовідведення, проведення у разі необхідності поточного ремонту мереж та будівництво нових мереж на території громади;

відновлення роботи водогону з технічною водою на території мікрорайону СТОВ "Росія";

            створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

            надання фінансової допомоги новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків;

будівництво громадського туалету по вул. Павлівській та на території мікрорайону "цукровий завод";

встановлення огорожі на кладовищах в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади, благоустрій кладовищ, поточний ремонт під’їзних шляхів;

упорядкування Алеї Героїв на кладовищі по вул. Шевченка у м. Новоукраїнка (встановлення пам’ятника та інші заходи);

відновлення технічної документації на очисні споруди м. Новоукраїнка;

реконструкція очисних споруд, які розміщені по вул. Шевченка та вул. Чайковського в м. Новоукраїнка;

проведення ремонту та очищення громадських криниць в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади;

придбання автоцистерни для підвезення води;

проведення обрізки дерев на вулицях міста Новоукраїнка та сіл громади;

придбання та встановлення автономних ліхтарів з сонячними панелями для освітлення дитячих майданчиків;

виділення коштів для оплати послуг з перевірки та випробування пожежних гідрантів та інших заходів з пожежної  безпеки;

аудит системи зовнішнього вуличного освітлення м. Новоукраїнка;

оплата послуги щорічного дослідження ґрунтових вод, повітря та ґрунту на паспортизованих місцях видалення відходів розташованих на території громади;

встановлення майданчиків для збору сортованих ТПВ в населених пунктах громади та виготовлення або закупівля контейнерів, вивезення ТПВ у сільських населених пунктах;

проведення поточного ремонту та обслуговування мереж вуличного освітлення в громаді;

поточний ремонт огорожі на сміттєзвалищах громади та їх упорядкування;

виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в сфері житлово-комунального господарства, перерахунок існуючих проектно-кошторисних документацій у разі необхідності, проведення експертизи;

поточний ремонт громадських колодязів та придбання необхідного обладнання для їх функціонування в населених пунктах громади;

здійснення  технічного  переоснащення житлово-комунальної  галузі  на основі впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

продовження  роботи  з  реконструкції  і  модернізації  систем централізованого водопостачання та водовідведення;

встановлення додаткової точки обліку електричної енергії для проведення заходів по вул. Соборній.

Землекористування, архітектура і будівництво

Питання містобудування та архітектури мають вирішальне значення при визначенні цільового використання земельних ділянок, визначення території для містобудівних потреб та покращення інвестиційного клімату в громаді. Розроблення містобудівної документації, а саме – плану зонування території міста та генеральних планів населених пунктів, які входять до громади, сприяють впорядкуванню господарської та містобудівної діяльності, відповідним чином впливають на розв’язання проблемних питань у сфері земельних відносин.

Територія Новоукраїнської міської ради складає 44842,9 га, з них:

землі сільськогосподарського призначення – 39384,1 га;

у тому числі рілля – 34078,7 га;

землі житлової та громадської забудови – 2335,7 га;

землі лісогосподарського призначення – 1966,1 га;

землі водного фонду – 671,0 га;

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 486  га.

Основні пріоритети сфери:

оновлення містобудівної документації, а саме: розробка плану зонування міста Новоукраїнка та генеральних планів населених пунктів, які входять до територіальної громади;

створення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:         

            розроблення плану зонування міста Новоукраїнка та генеральних планів населених пунктів Новоукраїнської міської ради;

надання дозволів на розробку документації із землеустрою;

передача земельних ділянок у власність та оренду, відповідно до вимог чинного законодавства України;

добір земельних ділянок комунальної власності для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах);

продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

надання містобудівних умов і обмежень на забудову різного типу об’єктів нерухомості;

розроблення та надання  будівельних паспортів на різні типи будівництва (добудови) приватних будинків та господарських будівель громадян;

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста та населених пунктів територіальної громади;

оформлення та видача паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

дотримання  вимог  земельного законодавства;

оптимізація землекористування, системна протидія ерозійним процесам;

проведення  заходів,  спрямованих  на  охорону  земель,  збереження  і відтворення  родючості  ґрунтів  за  рахунок  коштів,  які  надійшли  в  порядку відшкодування  втрат  сільськогосподарського  та  лісогосподарського  виробництва.

             

Комунальна власність

Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання об’єктів комунальної власності Новоукраїнської міської територіальної громади.

Станом на 01.01.2022 року майно комунальної власності налічує близько 3,6 тис. об’єктів. 

Основні пріоритети сфери:

створення умов для збереження об’єктів комунальної власності в громаді;

ефективне використання та збереження комунального майна.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

ремонт приміщень старостатів або придбання нових приміщень;

виготовлення проектно-кошторисної документації ( у разі необхідності) та проведення будівництва/реконструкції приміщення для Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради;

реалізація проекту "Капітальний ремонт адміністративного приміщення соціально-культурної сфери по вул. Молодіжна, 2 в с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської області";

ведення обліку комунального майна, аналіз його руху та змін;

обстеження приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду з метою залучення додаткових коштів до міського бюджету;

встановлення камер відеоспостереження на вулицях міста Новоукраїнка;

проведення ремонту адміністративної частини районної дитячої бібліотеки;

покращення стану об’єктів комунальної власності громади, поточний ремонт та придбання необхідного обладнання;

виготовлення проектно-кошторисної документації для комунальних об’єктів, перерахунок існуючих проектно-кошторисних документацій у разі необхідності, проведення експертизи;

придбання моніторів для камер відеоспостереження у разі необхідності;

підготовка місць розміщення передвиборчої агітації та матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць (у разі необхідності).

 

Охорона навколишнього природного середовища

Заходи у сфері охорони навколишнього природного середовища Новоукраїнської міської ради направлені на забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища для життя та здоров'я населення, зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля.

Виснаження та деградація земель внаслідок вирубки лісосмуг та недодержання сівозмін сільськими господарствами, відсутність земель несільськогосподарського призначення для заліснення, забруднення навколишнього природного середовища твердими побутовими відходами, незадовільний  технічний стан гідротехнічних споруд водосховищ та ставків, замулення річок, ставків та водосховищ – це головні проблеми в сфері охорони довкілля, які потребують розв'язання.

Погіршення родючості ґрунтів у зв'язку з не належним веденням землеробства  спричиняє стрімке посилення процесів мінералізації гумусу за рахунок недостатнього внесення органічних добрив. Зміна погодно-кліматичних умов, яка зумовлена зростанням температури повітря, як середньорічної, так і для окремих періодів року, негативно впливає на умови ведення землеробства.

Основні індикатори оцінки виконання Програми в частині охорони навколишнього середовища:

площа лісів, га;

площа орних земель, га;

частка орних земель у загальній площі території;

площа сільськогосподарських угідь, га;

площа об’єктів природно-заповідного фонду;

частка об’єктів природно-заповідного фонду у загальній площі території.

Основні пріоритети сфери:

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних територій;

залучення громадськості до природоохоронної діяльності.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

проведення досліджень ґрунту, повітря, підземних вод місць видалення відходів та води з громадських криниць;

моніторинг якості атмосферного повітря, ґрунту та водних ресурсів;

здійснення еколого-просвітницьких заходів;

спилювання дерев, які становлять загрозу для мешканців міста та будівель;

забезпечення, по можливості, цілодобового водопостачання міста та покращення якості питної води;

забезпечення модернізації і підвищення продуктивності функціонування очисних споруд;

упорядкування сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

сортування ТПВ, регулярне збирання та вивезення ТПВ з місць організованого видалення відходів;

придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;

рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів;

поновлення або придбання контейнерів для збирання ТПВ;

впровадження  в  населених  пунктах  роздільного  збирання  побутових  відходів;

будівництво полігонів, які відповідають встановленим стандартам;

зменшення  обсягу  утворення  відходів,  впровадження  механізмів  їх переробки  та  повторного  використання  на  основі  новітніх  технологій  та виробництв;

проведення  роз’яснювальної  роботи  з населенням  громади, школярами щодо поводження з побутовими відходами, їх роздільного збирання.

упорядкування орних земель;

проведення акцій з висаджування зелених насаджень на території громади;

збереження об’єктів природно-заповідного фонду;

збереження та поліпшення якісного складу лісових насаджень;

посилення контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісових насаджень;

охорона тваринного світу;

вжиття заходів щодо збільшення чисельності мисливської фауни;

припинення втрат біо – та ландшафтного різноманіття;

створення цілісної та репрезентативної екомережі;

забезпечення збільшення чисельності мисливської фауни проведення робіт із розчистки і регулювання русел річок;

ведення  обліку  водокористувачів;

проведення діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод, забір води  на  яких  здійснюється  для  задоволення  питних  і  господарсько-побутових потреб населення;

виконання  заходів,  пов'язаних  із  запобіганням  шкідливої  дії  вод  і ліквідацією  її  наслідків;

проведення робіт із розчистки і регулювання русел річок;

здійснення контролю за надходженнями  орендної плати за користування водними об'єктами;

продовження  роботи  з  реконструкції  і  модернізації  систем централізованого водопостачання та водовідведення.

поліпшення стану пожежної та техногенної безпеки населених пунктів.

 

Зв’язок та дорожнє господарство

Мережа автомобільних доріг Новоукраїнської міської ради складає 208 км, в т.ч. з твердим покриттям – 135,9 км.

У м. Новоукраїнка діють п’ять міських маршрутів, перевезення на яких забезпечує ФОП Ревенко І.О. та два приміських маршрути, перевізник – Новоукраїнське ЖКП. 

Основним оператором електрозв’язку на території Новоукраїнської міської ради є Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком".

На території громади послуги з мобільного зв’язку та мобільного Інтернету надають мобільні оператори Київстар, Vodafone/МТС Українаlifecell, Інтертелеком. Послуги з доступу до Інтернету також надають інтернет-провайдери ТОВ "ІСП ШТОРМ",  ТОВ "СВІТ-НЕТ" та Інтернет сервіс провайдер Xlan (фізична особа-підприємець).

Послуги поштового зв’язку надаються працівниками підрозділу Кіровоградської дирекції АТ "Укрпошта".

Основні пріоритети сфери:

покращення стану дорожнього покриття комунальних доріг;

забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху;

розширення телекомунікаційних послуг.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:         

капітальний ремонт та/або реконструкція комунальних доріг в населених пунктах територіальної громади (вулиці Водоп’янова, Вокзальна, Миру, Богдана Хмельницького,  біля кладовища № 1, вулиці Паризька, Трояндова, пров. Ковальський в м. Новоукраїнка, дорога до с. Звірівка, з’їзд до с. Новоолександрівка, вулиці Шумілова, Гагаріна, під’їзд до Новоукраїнського ліцею № 8 в м. Новоукраїнка);

брукування вулиць Набережної, Богдана Хмельницького, Одеської, Крилова, Зарічної, пров. Ковальського м. Новоукраїнка;

капітальний ремонт та реконструкція пішохідних доріжок, алей та тротуарів: по вул. Павлівській (від району Молдавки до залізничного переїзду), Соборній  (від пров. Лікарняного до ПТУ № 40), облаштування тротуару через паркову зону по вул. Покровській, тротуару по вул. Героїв України від вул. Покровської до вул. Шевченка, по вул. О.Гіталова від вул. Покровської до вул. Соборної, частина вул. Миколи Вороного через шляхопровід по                           вул. Чайковського, вул. Соборній від магазину "Золота рибка" до пров. Херсонського, відрізку вулиці Лобановського від Новоукраїнського ліцею № 8 до вул. Короленка, по вул. В.Демченка в м. Новоукраїнка; тротуар між вул. Садовою і вул. Молодіжною та від вул. Молодіжної до вул. Перемоги і від вул. Перемоги та вул. Шкільна с. Фурманівка;

проведення заходів з реконструкції тротуарів з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

ремонт гребель: гребля, яка з’єднує пров. Ковальський і Сонячний, вул. Лобановського і Лермонтова в м. Новоукраїнка, гребля по вул. Центральній с. Мар'янопіль, гребля по вул. Дачній і Перемоги  с. Сотницька Балка;

вирішення питання проведення капітального ремонту частини автодороги Т-24-01 "Єгорівка-Воронівка", по якій здійснюється підвезення дітей;

виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в дорожньому господарстві, перерахунок існуючих проектно-кошторисних документацій у разі необхідності, проведення експертизи;

            підсипання та планування доріг грейдером в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади;

            встановлення світлофору на перехресті вул. Миколи Вороного та вул. Павлівської;

проведення поточного ремонту комунальних доріг громади;

встановлення дорожніх знаків, поновлення дорожньої розмітки, вуличних та дорожніх світлофорів;

утримання доріг в зимовий період;

внести зміни, провести перерахунок проектно-кошторисної документації "Реконструкція вулиці Воровського, від вулиці В.Демченка до вулиці Чапаєва, в м. Новоукраїнка Кіровоградської області" та реалізація проекту;

встановлення автобусних зупинок на території громади;

співробітництво між Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Кіровоградській області та Новоукраїнською міською радою щодо  функціонування Мобільного сервісного центру МВС на території Новоукраїнської міської територіальної громади з центром в місті Новоукраїнка та укладання договору на фінансування заходів в рамках даного співробітництва (оренда приміщення і інші заходи);

зменшення  забрудненості  атмосферного  повітря  шляхом  підвищення екологічності рухомого складу усіх видів транспорту;

 проведення поточного ремонту тротуарів в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади;

придбання тягача та дорожнього ремонтера  для проведення ямкового ремонту доріг;

облаштування водовідведення по вул. Одеській (біля будинку №55).

 

2.3 Створення свідомої та активної громади

 з високою якістю життя.

 

Освіта

Станом на 01 серпня 2022 року в громаді функціонує 4 заклади загальної середньої освіти: Новоукраїнський ліцей № 4 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області з Фурманівською філією, Новоукраїнський ліцей № 6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області з двома філіями (філія № 1, філія № 3), Новоукраїнський ліцей № 8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області з трьома філіями (Воронівська філія, Мар'янопільська філія, Захарівська філія), Новоукраїнський ліцей "Лідер" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. Здобувають освіту 2169 учнів ( дівчаток -1058, хлопців – 1111).

У мережі закладів дошкільної освіти Новоукраїнської міської ради функціонує 5 закладів дошкільної освіти, 2 філії, 2 дошкільних підрозділи: Новоукраїнський комунальний заклад дошкільної освіти "Ромашка" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, Новоукраїнський комунальний заклад дошкільної освіти "Берізка" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, Новоукраїнський комунальний заклад дошкільної освіти "Зернятко" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, філія "Барвінок" Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти "Зернятко", Звірівська філія Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти "Зернятко", Захарівський заклад дошкільної освіти "Казка" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, Фурманівський заклад дошкільної освіти "Малятко" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, дошкільні підрозділи Мар’янопільської та Воронівської філії Новоукраїнського ліцею № 8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. Станом на 1 серпня 2022 року зареєстровано у садочках 574 дитини, з них 280 дівчатка.

З 01 вересня 2022 року Фурманівський комунальний заклад дошкільної освіти "Малятко" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області буде припинено юридичну особу шляхом приєднання до Новоукраїнського ліцею №4 Новоукраїнської міської ради та створення на базі Фурманівської філії Новоукраїнського ліцею № 4 дошкільного підрозділу (рішення Новоукраїнської міської ради від 17.05.2022 року № 746 "Про припинення Фурманівського комунального закладу дошкільної освіти "Малятко" Новоукраїнської міської ради шляхом приєднання до Новоукраїнського ліцею № 4 Новоукраїнської міської ради").

Позашкільну освіту в громаді надає центр дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ".

Забезпечує учнів закладів загальної середньої освіти у профорієнтаційній, допрофесійній підготовці Новоукраїнський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, який відвідує 283 учнів (дівчаток – 96 осіб, хлопчиків – 187 особи).

Протягом січня-лютого 2022 року було забезпечено стабільну роботу дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.

Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого всі заклади освіти за рекомендацією Міністерства освіти і науки України зупинили освітній процес і відправили здобувачів освіти на двотижневі канікули. Далі навчання організовано з використанням дистанційних технологій.

27 травня 2022 року завершено навчальний рік у закладах загальної середньої освіти. У 2021/2022 навчальному році до війни навчалося у школах 2169 учнів. Закінчувало у школах навчальний рік  44 учні з інших територій, з них 4 учня 9 класів та 2 учня 11 класів.

З початку війни за кордон виїхало 162 учні шкіл громади, з них 122 - продовжили навчання у наших школах.

З 236 учнів дев'ятих класів 23 отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою.

З 130 випускників одинадцятих класів 10  нагороджені золотою медаллю (ліцей "Лідер" - 3, ліцей № 6 - 4 , ліцей № 8 – 3).  З цих 10 випускників одна дівчинка переселенка, один учень з Луганської області.

У 2021/2022 навчальному році маємо:

13 переможців обласних олімпіад (ліцей № 6 – 4 переможця, ліцей № 8 -5 переможців, ліцей № 4 – 3 переможця, ліцей "Лідер" – 1 переможець).

1 переможця турніру географів,

2 переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу імені Петра Яцика,

1 переможця обласного етапу Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка,

5 переможців обласного конкурсу – захисту МАН та 3 переможця обласного конкурсу "Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини МАН".

З травня 2022 року почали відновлювати роботу Новоукраїнські КЗДО "Ромашка", "Зернятко", "Берізка".

З 01 квітня 2022 року у Новоукраїнській громаді розпочав роботу Психологічний хаб. Тут, відповідно до графіку, чергують психологи закладів та установ освіти. За два з половиною місяці діяльності 85 тимчасово переміщених осіб, як дорослих так і дітей, отримали групову консультативну допомогу психологів та 7 осіб – індивідуальну. Основна увага приділена стабілізації психо-емоційного стану в умовах війни, пошуку і відновленню ресурсів, налагодженню контактів діти-батьки, налагодженню соціальних зв’язків та комунікації в нових умовах проживання. За психологічним консультуванням також зверталися волонтери, дружини та матері військовослужбовців.

Із 01 вересня 2022 року вчителі 5-х класів приймають естафету впровадження реформи НУШ. Це означає, що на педагогів чекають суттєві зміни в освітньому процесі, опанування нових підходів до навчання та ще безліч інновацій! Їм доведеться працювати за новим Державним стандартом базової середньої освіти та Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Навчання у 5 класі передбачає впровадження інноваційних підходів до структури та змісту навчання. Нормативними документами встановлено чіткі орієнтири, за якими учні розбудовують власні компетентності: здобувають знання, розвивають вміння та формують ставлення. До того ж типовий навчальний план стає варіативним – учителі самі обиратимуть предмети та інтегровані курси з урахуванням побажань учнів. Самі ж педагоги отримують повну академічну свободу.

Учителі, які будуть викладати предмети в 5 класі підвищили кваліфікацію в комунальному закладі "КОІППО імені Василя Сухомлинського", Національній академії педагогічних наук України, Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти та Українському інституті розвитку освіти.

Від плати за харчування дитини у закладах дошкільної освіти звільняються батьки або особи, які їх замінюють:

у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

діти яких відносяться до наступних категорій:

потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,

дитина з інвалідністю,

сироти,

позбавлені батьківського піклування,

діти із сім’ї учасника антитерористичної операції.

Також буде зменшено на 50 % розмір плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

У закладах загальної середньої освіти організовано безкоштовне харчування:

учнів 1-4 класів (одноразове);

учнів  1-4 класів, батьки  яких призвані на військову службу під час мобілізації, які мають статус учасника бойових дій, що безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та мають статус інваліда війни в результаті участі в антитерористичній операції (дворазове);

учнів 5-11 класів (одноразове):

дітей-сиріт;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на безкоштовне харчування дитини у загальноосвітніх навчальних закладах;

дітей, батьки яких потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

учнів-переселенців з Луганської, Донецької областей, Автономної Республіки Крим;

дітей, батьки яких призвані на військову службу під час мобілізації, які мають статус учасника бойових дій, що безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та мають статус інваліда війни в результаті участі в антитерористичній операції (одноразове).

Основні пріоритети сфери:

створення оптимальної мережі закладів дошкільної, загальної середньої освіти та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів;

створення безпечних умов для навчання офлайн у закладах загальної середньої освіти (підготовка найпростіших укриттів);

надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти;

підтримка обдарованих дітей та молоді;

розвиток мережі творчих об'єднань, гуртків, секцій сучасних напрямків позашкільної освіти з урахуванням бажань дітей та створення для цього відповідної матеріально-технічної бази;

впровадження тепло- та енергозберігаючих технологій у навчальних закладах області;

створення нового освітнього простору;

покращення стану харчування, введення нових рецептур страв та придбання нового обладнання для харчоблоків;

оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

капітальний ремонт із заміною котлів Мар’янопільської філії Новоукраїнського ліцею № 8;

капітальний ремонт харчоблоку Новоукраїнського ліцею № 8;

утеплення фасаду Новоукраїнського ліцею "Лідер";

проведення енергозберігаючих заходів у закладах освіти громади;

поточний ремонт частини приміщення центру дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ" під туалет;

реалізація проекту "Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо-юнацької творчості по вул. Воровського в м. Новоукраїнка";

проведення санації (капітальний ремонт) будівлі Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти "Ромашка" вул. Покровській, 79/18, м. Новоукраїнка, Кіровоградська область;

реалізація проектів "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Новоукраїнського ліцею № 4 Новоукраїнської міської ради за адресою: вул. Толстого 7а м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області" та "Капітальний ремонт (часткова заміна вікон) у Новоукраїнському ліцеї № 4 за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка,         вул. Толстого, 7а";

створення умов щодо організації інклюзивного навчання;

проведення експрес-енергоаудитів в закладах освіти;

підготовка навчальних закладів до опалювального сезону: здійснення поточних ремонтів котелень, тепломереж, придбання колісників, палива, придбання запасних частин та ремонт генераторів для котелень та інші заходи;

виготовлення проектів та встановлення спортивних майданчиків біля Новоукраїнського ліцею № 4 та філії "Загальноосвітня школа № 3 Новоукраїнського ліцею № 6;

виготовлення проєкту на капітальний ремонт котельні із заміною котлів у Новоукраїнському КЗДО "Берізка";

здійснення поточних ремонтів приміщень закладів освіти та відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (за потребою);

забезпечення харчування дітей в закладах освіти;

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням;

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти (придбання обладнання для навчальних кабінетів, комп’ютерних, інтерактивних, мультимедійних комплексів, забезпечення сучасним обладнанням, обладнанням для STEM- освіти, меблями, твердим і м’яким інвентарем закладів освіти, меблів, посуду, технологічного обладнання для шкільних їдалень, харчоблоків та інше устаткування і обладнання необхідне для закладів освіти);

придбання дезінфікуючих засобів для дотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти;

забезпечення підвезення дітей, учнів та педагогічних працівників, які проживають в сільській місцевості, до закладів освіти та у зворотньому напрямку;

проведення ремонтів автомобільного транспорту та придбання запасних частин;

проведення масових заходів, у тому числі інтелектуальних, творчих, спортивних та заходів з національно-патріотичного виховання;

відзначення обдарованих дітей Новоукраїнської міської ради;

відзначення педагогічних працівників – учасників та переможців міських, обласних фахових конкурсів та вчителів, які підготували учнів-переможців обласних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад та змагань;

відзначення випускників, які нагороджені срібною та золотою медаллю, премією міського голови у 2023 році;

виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в закладах освіти, перерахунок існуючих проектно-кошторисних документацій у разі необхідності, проведення експертизи;

придбання комп’ютерної, офісної техніки, меблів та обладнання для відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (за потребою);

оформлення земельних ділянок закладів позашкільної та загальної середньої освіти;

ремонт блискавковідводів закладів дошкільної освіти;

встановлення АПС у закладах освіти;

влаштування відмостки фундаменту та подвір’я Новоукраїнського ліцею № 8, Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти "Ромашка" (по можливості);

проведення утеплення дошкільних навчальних закладів (за потребою);

придбання обладнання та ремонт систем водопостачання і водовідведення в закладах освіти;

проведення навчань працівників закладів освіти з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інших;

облаштування подвір'їв у закладах освіти;

вжиття заходів щодо обробки дерев'яних конструкцій в закладах освіти;

підготовка і проведення всеукраїнських, обласних, міських педагогічних заходів у Новоукраїнській громаді;

оплата послуг з доступу та користування Інтернетом в закладах освіти;

оплата оренди приміщення, в якому розміщений відділ освіти виконавчого комітету міської ради та інших витрат на його утримання;

проведення поточних ремонтів мереж електрозабезпечення в закладах  освіти;

благоустрій територій закладів освіти (встановлення огорожі, облаштування подвір'їв та інші заходи).

 

Фізична культура і спорт

На території Новоукраїнської міської територіальної громади функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, яка є центром підготовки дитячих збірних команд до змагань усіх рівнів. Навчально-тренувальний процес здійснює 13 тренерів-викладачів (9 штатних та 4 за сумісництвом), які залучають до тренувально-виховного процесу на спортивних відділеннях  419 вихованців шкільного віку міста та 2-х сіл.

В спортивній школі діє 7 відділень: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, козацький двобій, шахи та теніс настільний. Матеріально-технічна база громади налічує 4 футбольні поля, 10 спортивних залів, 16 спортивних майданчиків.

Основні пріоритети сфери:

залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту;

сприяння покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ;

забезпечення проведення міських змагань та участь команд громади у обласних та всеукраїнських заходах;

            Основні завдання та заходи Програми на 2022 рік:

реконструкція центрального міського стадіону та адміністративної будівлі дитячо-юнацької спортивної школи Новоукраїнської міської ради за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. О. Гіталова, 13/74  за рахунок державних коштів та співфінансування з міського бюджету;

виготовлення проекту та реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у Новоукраїнському ліцеї № 4 Новоукраїнської міської ради по вул. Толстого, 7;

збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом, особливо дівчаток і жінок, та розвиток інфраструктури масового спорту;

проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят, міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів;

покращення матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацької спортивної школи;

оновлення існуючих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, створення нових майданчиків;

виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в сфері спорту та перерахунок існуючих проектно-кошторисних документацій у разі необхідності, проведення експертизи.

 

Культура та збереження культурної спадщини

Мережа закладів культури Новоукраїнської міської ради затверджена рішенням міської ради від 19 липня 2022 року № 794 "Про затвердження базової мережі закладів культури Новоукраїнської міської ради" та складається з чотирьох установ, у тому числі: міський палац культури "Ювілейний" з п'яти філіями (філія № 1, Мар’янопільська філія, Улянівська філія, Захарівська філія, Фурманівська філія), Новоукраїнська дитяча музична школа, Новоукраїнська центральна бібліотека з восьми філіями (дитяча філія, філія № 2, Воронівська філія, Захарівська філія, Звірівська філія, Мар’янопільська філія, Кам’яномостівська філія та Фурманівська філія), міський краєзнавчий музей.

В клубних закладах працює 31 колектив художньої самодіяльності, серед яких 13 мають звання народного. У колективах всього 330 учасників, із них дорослих: жінок – 175 учасниці, що в  співвідношенні до загальної кількості учасників становить 53,0 %, чоловіків – 74 учасника, що становить 22,4 %; дітей: дівчат – 60 учасниць, що в співвідношенні до загальної кількості учасників становить 18,2 %, хлопців – 21 учасник, що становить 6,4 %.                                                                    

Протягом І півріччя 2022 року за єдиним формуляром бібліотеки МТГ проводять обслуговування 2415 користувачів. Із загальної кількості користувачів жінки/дівчата складають 1377 осіб, що становить 57 %, чоловіки/хлопці – 1038 осіб (43 %).    

Станом на 01 серпня 2022 року у Новоукраїнській дитячій музичній школі навчається 150 учнів, із них: дівчат – 105 учениць, що в співвідношенні до загальної кількості учнів  становить 70 %, хлопців – 45 учнів, що становить 30 %.  

          Основні пріоритети сфери:

оновлення матеріально-технічної бази мережі закладів культури, у тому числі впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

оптимізація мережі закладів культури;

поповнення та збереження фондів бібліотек та музею;

розвиток професійного музичного, хореографічного, образотворчого, декоративного мистецтва та народної художньої творчості, нематеріальної культурної спадщини.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:          

ремонт даху будівлі Мар’янопільської філії міського палацу культури "Ювілейний" (с. Мар'янопіль) та встановлення електроопалення;       

ремонт даху будівлі Улянівської філії міського палацу культури "Ювілейний" (с. Улянівка);

капітальний ремонт покрівлі міського палацу культури "Ювілейний"; 

капітальний ремонт системи опалення міського палацу культури "Ювілейний"; 

капітальний ремонт внутрішніх туалетів, душових та роздягалень міського палацу культури "Ювілейний";    

капітальний ремонт філії № 1 міського палацу культури "Ювілейний" (ремонт глядацької зали, фойє, дискотечної зали);

придбання саджанців зелених насаджень для висадки біля пам’ятників (у разі потреби);                    

придбання прикрас для новорічної ялинки (за потреби) та проведення робіт з прикрашання ялинки;                                     

підготовка закладів культури до опалювального сезону, придбання палива;                                    

виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в закладах культури, перерахунок існуючих проектно-кошторисних документацій у разі необхідності, проведення експертизи;   

проведення капітальних та поточних ремонтних робіт в закладах культури;

реалізація Програми розвитку туризму в Новоукраїнській громаді;

реалізація Програми інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини Новоукраїнської громади;             

реалізація Програми розвитку культури на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки;         

активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності та залучення чоловіків до участі в аматорсько-художніх колективах;                                                                

придбання комп’ютерної та оргтехніки, музичної звукопідсилюючої апаратури та іншого обладнання в заклади культури для надання якісних культурних послуг населенню;

забезпечення сталого інтернет-зв’язку в закладах культури;

поповнення фондів бібліотек новими виданнями, передплата періодичних видань з врахуванням потреб читачів;

поновлення меблів в закладах культури;

придбання костюмів для учасників художньої самодіяльності та музичних інструментів для проведення заходів, концертів, фестивалів;

участь у фестивалях, конкурсах, міських, районних, обласних  та інших заходах;                        

проведення заходів в закладах культури Новоукраїнської міської ради та придбання для цього необхідних засобів;                                       

придбання одягу сцени у міському палаці культури "Ювілейний" та філії № 1 міського палацу культури "Ювілейний";

фінансування послуг з технічного обслуговування систем пожежної автоматики в закладах культури; 

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, поліпшення стану безпеки та гігієни праці під час воєнного стану та під час COVID-19 в закладах культури;

створення природничого відділу у міському краєзнавчому музею;

придбання виставкових музейних вітрин;                

поточний ремонт пам’ятників та прилеглої території на території громади (у разі потреби).

 

Соціальний захист населення

            У сфері соціального захисту населення планується надання матеріальної, благодійної допомоги, додаткові виплати та пільги.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення;

надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам;

залучення, у разі необхідності, продовольчої продукції, інших матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів або коштів  з інших джерел, не заборонених законодавством, для забезпечення належних умов життєдіяльності постраждалого внаслідок військової агресії російської федерації населення, зокрема з числа осіб, які перемістилися в громаду з інших регіонів України;

облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування (виконання поточного ремонту, ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб);

забезпечення надання соціальних послуг Центром соціальних послуг Новоукраїнської міської ради та його утримання;

виплата міської стипендії особам, яким виповнилося 100 років, розмір стипендії – 500 грн. за місяць;

у рамках міської програми "Зірка пам’яті" надання матеріальної допомоги ветеранам-учасникам акції "Зірка пам’яті" з нагоди Дня визволення м. Новоукраїнка від фашистських загарбників, Дня Перемоги та Дня міста;

надання матеріальної та благодійної допомоги особам з інвалідністю, учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни;

щомісячна доплата депутатам Новоукраїнської міської ради чотирьох і більше скликань, які перебувають на пенсії (10 % від розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня поточного року);

підвищення соціальних гарантій сім’ям воїнів-інтернаціоналістів та загиблих учасників АТО (операції Об’єднаних сил);

надання стипендії дітям загиблих учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) до 18 років, студентам до закінчення навчання (за місцем захоронення загиблого воїна АТО (операції Об’єднаних сил) або за місцем проживання дитини в розмірі 2000 грн.;

поліпшення житлових умов учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) та членів їх сімей, які цього потребують;

відшкодування учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) витрат на проїзд у міському пасажирському транспорті;

надання компенсації учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) за проведення зубопротезування;

надання матеріальної допомоги населенню;

відшкодування учасникам бойових дій Другої світової війни, бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів витрат на проїзд у міському пасажирському транспорті;

забезпечення надання адресної допомоги дітям-сиротам;

надання матеріальної допомоги родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю, які потребують постійного прийому лікарських засобів;

надання додаткових до передбачених законодавством пільг учасникам бойових дій (Другої світової війни, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам програми "Зірка пам’яті") та особам з інвалідністю внаслідок війни (безкоштовне завезення один раз на рік шести кубів води на одне домоволодіння за місцем реєстрації або фактичного проживання, оплата періодичних видань);

виділення коштів для надання допомоги родичам на поховання почесних громадян м. Новоукраїнка;

виділення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю – воїнам-інтернаціоналістам (до 15 лютого) та сім'ям загиблих;

щомісячна виплата стипендії ветеранам війни (учасникам програми "Зірка пам'яті"), яким виповнилося 90 років, у розмірі 300 грн.;

виділення матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1, 2, 3 груп інвалідності, захворювання яких пов’язане з виконанням обов’язку по ліквідації аварії, та вдовам потерпілих громадян із списку постраждалих,  смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

оплата поштових послуг;

працевлаштування та виплата заробітної плати аліментникам, що ухиляються від сплати аліментів, направлених виконавчою службою відповідно до судових рішень. 

 

Охорона здоров'я.

На території Новоукраїнської міської ради діють заклади охорони здоров’я: комунальне некомерційне підприємство "Новоукраїнська міська лікарня" та комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради, п’ять фельдшерсько-акушерських пунктів.

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням соціального захисту та охорони здоров’я Новоукраїнської міської ради.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік :

поліпшення стану надання медичних послуг населенню громади;

поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я (устаткування, обладнання та іншого);

проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо подолання негативного впливу природних факторів на стан здоров’я населення, широка популяризація та утвердження у громаді, як норми життєдіяльності, стандартів здорового способу життя;

підвищення якості медичного обслуговування населення, а саме розширення його доступності, впровадження нових підходів до організаційної роботи та заохочення медичних працівників до праці, діє Програма місцевих стимулів для медичних працівників Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021-2024 роки;

виділення коштів на придбання основних засобів, матеріалів, комп’ютерної техніки закладам охорони здоров'я (у разі необхідності);

виділення коштів на бактеріологічне дослідження працівників бюджетної сфери (загальноосвітніх закладів та дошкільних навчальних закладів громади);

фінансування проведення ремонтних робіт в закладах охорони здоров'я (у разі необхідності);

виділення коштів на безкоштовне лікування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю;

виділення коштів на стимулювання заробітної плати працівникам ФАП, які знаходяться на території громади;

співфінансування купівлі житла для молодих лікарів закладів охорони здоров'я;

виділення коштів на придбання котла та водонапірної башти для КНП "Новоукраїнська міська лікарня" та проведення необхідних ремонтних робіт з їх встановлення.

 

Підтримка сім'ї, дітей та молоді.

Попри значну увагу органів місцевого самоврядування міста до питань молоді, діяльності у забезпеченні рівних можливостей жінок і чоловіків упродовж останніх років, ситуація у означеній сфері характеризується низкою проблем.

Найбільш уразливими є сім’ї з дітьми, особливо багатодітні, неповні сім’ї, в яких дітей виховує один з батьків, сім’ї з дітьми, які мають інвалідність, сім’ї людей похилого віку, сім’ї, в яких немає годувальника.

На кінець першого півріччя 2022 року в Новоукраїнській громаді зареєстровано 150 сімей (осіб), які охоплені соціальними послугами Новоукраїнським міським центром соціальних служб, з них – 250 осіб, старші 18 років: 216 жінок та чоловіків, до 18 років – 279 дітей.

У 2023 році рівень ефективності соціальної роботи у громаді буде оцінюватися за наступними показниками:

кількість виявлених сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;

охоплено соціальними послугами;                   

частка сімей та дітей, охоплених послугою із соціального супроводу, до загальної кількості сімей та дітей, охоплених соціальними послугами;

кількість повторно виявлених сімей та дітей.

Основні пріоритети сфери:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді;

популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді;

надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

забезпечення своєчасного виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, недопущення вилучення із біологічної родини;

забезпечення ефективної соціальної реабілітації дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

проведення інформаційно-святкових заходів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

підвищення якості та доступності професійних соціальних послуг для сімей, дітей та молоді;

сприяння розвитку та функціонуванню сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

підвищення ролі сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів, попередження домашнього насильства та протидія торгівлі людьми.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

вжиття заходів щодо забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом;

забезпечення молоді громади житлом за рахунок джерел, не заборонених законодавством;

дофінансування купівлі житлових приміщень для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у разі якщо вартість житла перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку дитини за рахунок міського бюджету, особистих коштів дитини, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством;

проведення заходів для підтримки творчої, ініціативної та обдарованої молоді різновікових категорій;

організації дозвілля молоді з врахуванням потреб людей з особливими потребами;

заходи, спрямовані на розвиток неформальної освіти, відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді, забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, розвитку молодіжного волонтерського руху, залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування;

підтримки інститутів громадянського суспільства, у тому числі реалізації значущих для молоді проектів;

здійснення заходів щодо профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІД, попередження вживання дітьми та молоддю наркотичних засобів, прекурсорів, отруйних речовин, сильнодіючих речовин, алкоголю, тютюнопаління шляхом проведення інформаційно-просвітницьких, профілактичних, культурно-мистецьких заходів із залученням громадських організацій, кваліфікованих спеціалістів Новоукраїнської міської лікарні.

проведення у навчальних закладах групової (лекції, бесіди, тренінги) та індивідуальної роботи (консультації) з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі –  круглий стіл "Тютюн, алкоголь, наркоманія, СНІД – чотири вороги здоров’я";

проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, – круглий стіл "Ми за здоровий спосіб життя";

проведення профілактичних заходів у вечірній та нічний час: "Діти вулиці", "Вокзал";

проведення заходів щодо формування гендерної рівності в сім’ї, заходів, приурочених до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками (25 листопада), Міжнародного дня протидії торгівлі людьми (30 липня);

проведення заходів із залучення учнівської молоді, як хлопчиків, так і дівчаток, соціально незахищених категорій у вільний від навчання час до громадських робіт та акцій з благоустрою міста;

проведення родинної естафети "Веселі карапузи", перегонів мацьоп та дитячих перегонів "Ту-ту-сі рейсінг";

проведення заходів до Міжнародного дня молоді, до Дня Матері та до Дня Батька;

надання підтримки та сприяння розширенню мережі громадських організацій та молодіжних клубів;

відзначення одноразовими грошовими винагородами обдарованих дітей та молоді з нагоди відзначенння Міжнародного дня захисту дітей – свята обдарованої дитини;

надання одноразової грошової допомоги дітям загиблих учасників АТО до 18 років, студентам до закінчення навчання під час відзначення заходів до Дня громади;

направлення учнівської молоді, незалежно від віку та статі, на оздоровлення до стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку;

придбання подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячому будинку сімейного типу, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших пільгових категорій дітей з нагоди відзначення Дня захисту дітей, святкування новорічних та інших свят;

забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій, у т.ч. дітей учасників АТО, дітей-переселенців з Луганської, Донецької областей, Автономної Республіки Крим.

 

Розвиток громадянського суспільства.

Основні пріоритети сфери:

активізація співпраці Новоукраїнської міської ради з інститутами громадянського суспільства;

підтримка громадських організацій та ініціативних груп громадян.

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік:

проведення конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської  територіальної громади "Влада і громада – разом!" для громадських організацій, підприємців та громадян громади;

сприяння роботі громадської ради, яка діє при Новоукраїнському міському голові;

сприяння розвитку громадської активності та ініціативності жителів громади;

підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства;

реалізація суспільно корисних проектів, що виконуються громадянськими організаціями та ініціативними жителями громади, за рахунок коштів місцевого бюджету;

підвищення рівня громадянської культури, активізація участі громадян у житті громади;

виплата грошової винагороди переможцям конкурсу "Людина року";

реконструкція адміністративного приміщення дитячої філії Новоукраїнської центральної бібліотеки – "Адміністративно-громадський центр";

сплата членських внесків до Асоціації міст України, яка представляє та захищає інтереси громади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах центральної влади, розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого самоврядування, надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу;

оплата послуг з випуску окремої сторінки в газеті "Новоукраїнські новини".

 

 

3. Джерела фінансування програми соціально-економічного розвитку

Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік

 

Реалізація основних завдань Програми буде здійснюватися із залученням коштів:

державного бюджету (в рамках державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах, державного фонду регіонального розвитку, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам);

обласного та інших місцевих бюджетів;

міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій;

банківських кредитних ресурсів;

благодійних внесків;

суб'єктів господарської діяльності та населення;

з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

  1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку

 

За підсумками СЕО підготовлено "Звіт стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік" щодо якого організовано інформування та обговорення громадськості громади.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність планової діяльності, обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і споруд підприємств, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи

із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та

техногенних умов. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки є її відповідність законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

В ході проведення СЕО здійснено оцінку факторів ризику і потенційного

впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку громади та підвищення якості життя населення.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) загалом враховує принцип екологічної збалансованості (сталого розвитку) громади та зорієнтована на зниження антропогенного впливу на довкілля.

У структурі Програми є розділ Охорона навколишнього природного середовища, в якому визначені основні завдання та заходи щодо розвитку сфери діяльності, дбайливого використання ресурсів, зберігання і поліпшення екологічного стану.

У Програмі враховано принципи, пріоритети, стратегічні, операційні цілі та завдання Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки та достатньо добре узгоджуються з національними стратегічними екологічними цілями. Заходи Програми відповідають стратегічним цілям державної екологічної політики, визначеним Законам України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року".

Основними екологічними проблемами громади є забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів, застарілі системи водопостачання і водовідведення, проблема поводження з промисловими та побутовими відходами, проблеми природно-заповідного фонду і біорізноманіття.

Основні зобов'язання у сфері охорони довкілля громади визначаються законами України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про стратегічну екологічну оцінку", "Про оцінку впливу на довкілля", "Про відходи", "Про інвестиційну діяльність", Водним кодексом України, Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року (проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 та адаптовані з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна"), Указом Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" .

Реалізація Програми з великою долею вірогідності не повинна призвести до появи нових негативних впливів на довкілля, у тому числі на здоров'я населення. Ймовірність того, що реалізація Програми призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Реалізація багатьох основних завдань та заходів Програми має призвести до покращення екологічної ситуації в громаді.

Моніторинг ефективності впровадження  Програми є важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме Програма. До переліку індикаторів моніторингу входять такі показники, як обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел, викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, діоксиди азоту та сірки) в атмосферне повітря, індекс забруднення атмосфери, антропогенні викиди парникових газів, показник поглинання парникових газів зеленими насадженнями, обсяги забору та використання свіжої води, скидання зворотних вод у водні об’єкти, скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні об’єкти, рівень озеленення території громади, споживання енергоресурсів установами комунальної власності, споживання енергоресурсів населенням на 1 тис. жителів, економія енергетичних ресурсів у результаті впровадження енергоефективних заходів, обсяги утворення ТПВ на території громади, чисельність жителів населених пунктів громади, кількість померлих жителів громади, обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища, кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти, обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ, залучені громадою у проєкти енергоефективності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

програми соціально-економічного розвитку

Новоукраїнської міської територіальної громади

на 2023 рік

 

1.

Програма затверджена:

Рішенням міської ради від _________2022 року № ___

2.

Ініціатор розроблення програми

Новоукраїнська міська рада

3.

Розробник програми

Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконкому Новоукраїнської міської ради

4.

Співрозробники програми

Відділи виконкому Новоукраїнської міської ради та старости

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконкому Новоукраїнської міської ради

6.

Учасники програми

Відділи виконкому Новоукраїнської міської ради та старости

7.

Терміни реалізації програми

2023 рік

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

10.

Основні джерела фінансування програми

Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, кошти інвесторів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

 економічного і соціального розвитку

Новоукраїнської міської ради на 2023 рік

 

№ з/п

Показник

2020 рік, факт.

2021 рік,

факт.

2022 рік, очікув.

2023 рік, прогноз

1

2

3

3

4

5

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

266,3

337,2

55,7

220,5

2.

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств у цінах 2010 року, усього, млн.грн.

173,8

153,3

138,1

165,5

5.

Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств, у % до попереднього року

111,6

88,2

90,1

119,8

6.

Чисельність населення, осіб

20010

19760

19700

19580

7.

Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення

52

50

51

51

8.

Доходи бюджету територіальної громади  на 1 особу, грн.

7747

11090

10314

10470

9.

Темп зростання доходів місцевого бюджету, % до попереднього року

90,4

143,2

93,0

101,5

10.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

9794

9872

8972

9370

11.

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця та тимчасові робочі місця, осіб

146

191

160

175

12.

Кількість виявлених сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, од./ос.

18/71

40/93

8/16

19/33

13.

Охоплено соціальними послугами, %

100

100

100

100

14.

Частка сімей та дітей, охоплених                           послугою із соціального супроводу, до загальної кількості сімей та дітей, охоплених соціальними послугами, %

33

20

13

23

15.

Кількість повторно виявлених сімей та дітей, од./ос.

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати

у 2023 році за рахунок коштів міського бюджету

 

№ з/п

Назва програми

Дата та номер

рішення міської ради

про затвердження

програми (з

урахуванням змін)

Головний розробник та відповідальний виконавець Програми

1

Програма соціально-економічного та культурного розвитку

Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік

від ___________ 2022 року № ___

Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

2

Програма підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу на території Новоукраїнської міської ради на 2017-2025 роки

від 13 жовтня         2020 року № 1841

Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

3

Програма з енергоефективності Новоукраїнської міської ради на  2017-2025 роки

від 13 жовтня         2020 року № 1842

Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

4

Програма "Розвиток та удосконалення цивільного

захисту населення Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади" на 2018-2025 роки

від 13 жовтня         2020 року № 1854

Відділ з питань праці та цивільного захисту

виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

7

Програма розвитку туризму на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2026 роки

від 10 жовтня

2019 року № 1467

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

8

Програма інвентаризації та паспортизації об’єктів  культурної спадщини Новоукраїнської міської ОТГ на 2018-2027 роки

від 12 вересня

2017 року № 626

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

9

Програма  розвитку культури на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки  

від 18 серпня

2020 року № 1786

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

10

Комплексна цільова програма "Сім`я та молодь" 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

 

від 13 жовтня         2020 року № 1862

Відділ сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

11

Програма розвитку фізичної культури і спорту Новоукраїнської територіальної об`єднаної громади у новій редакції

від 10 жовтня

2019 року № 1445

Відділ сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

12

Програм оздоровлення та відпочинку дітей у новій редакції

 

від 20 квітня

2021 року № 216

Відділ сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

13

Міська програма забезпечення впорядкованим соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки

від 13 жовтня         2020 року № 1866

Служба у справах дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

14

Міська програма розвитку дошкіль-ної, загальної-середньої, поза-шкільної освіти на 2018-2023 роки

від 13 жовтня         2020 року № 1860

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

15

Програма будівництва та реконструкції котелень в закладах освіти Новоукраїнської міської ради на 2017-2025 роки

від 16 травня

2017 року № 496

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

16

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2023 роки

від 13 жовтня

2020 року № 1861

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

17

Програма реформування і розвитку  житлово-комунального господарства Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

від 13 жовтня 2020 року №1843

Відділ з питань ЖКГ виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

18

Програма "Питна вода" на 2021-2025 роки

від 13 жовтня 2020 року №1844

Відділ з питань ЖКГ виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

19

Програма запровадження роздільного збору твердих побутових відходів у Новоукраїнській ОТГ на 2021-2025

від 13 жовтня 2020 року №1845

Відділ з питань ЖКГ виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради  

 

 

 

                                ________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

стор.

 

ВСТУП

1

1.

Аналіз економічного і соціального розвитку Новоукраїнської міської  територіальної громади за 2020-2022 роки

2

2.

Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2023 році

13

2.1

Економічний розвиток громади

13

Економічний потенціал Новоукраїнської міської ради

13

Розвиток підприємництва, споживчого ринку та захист прав споживачів

14

Демографія, зайнятість населення та ринок праці

15

Фінансова сфера

16

2.2

Створення комфортних умов на території громади

18

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

18

Землекористування, архітектура і будівництво

20

Комунальна власність

20

Охорона навколишнього природного середовища

21

Зв’язок та дорожнє господарство

22

2.3

Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя

20

Освіта

23

Фізична культура і спорт

23

Культура та збереження культурної спадщини

27

Соціальний захист населення

28

Охорона здоров’я

29

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

30

Розвиток громадянського суспільства

33

3.

Джерела фінансування програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік

34

4.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку.

34

 

Паспорт програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік

36

 

Додатки: Основні показники економічного і соціального розвитку Новоукраїнської міської ради на 2023 рік

Перелік цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати у 2023 році за рахунок коштів міського бюджету

Перелік інвестиційних проектів Новоукраїнської міської територіальної громади, які будуть фінансуватися у 2023 році із залученням бюджетних коштів

37

 

38

 

 

40