Довідка про консультації

  • 138

 

Довідка про консультації з органами виконавчої влади до Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2023 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування

Новоукраїнської міської ради

 

Відповідно до статті 12 та 13 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 року, встановлено, що:

1. Консультації щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

1.1. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник подав заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської   обласної державної    адміністрації – 05.09.2022 р.

1.2. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник подав заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської   обласної державної    адміністрації – 05.09.2022 р.

 1.3. До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист про  зауваження та пропозиції від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської   обласної державної    адміністрації від 05.10.2022 року № 26-01-22/1955/0.26 (додаток 1).

Рекомендації, надані Департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської   обласної державної    адміністрації, були враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку до проекту документу державного планування.

1.3. До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист про  зауваження та пропозиції від Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської   обласної державної адміністрації від 12.10.2022 року № 01.01/10-19/3380/0.28 ( додаток 2).

Рекомендації, надані Департаментом охорони здоров’я Кіровоградської   обласної державної    адміністрації, були враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку до проекту документу державного планування.

2. Консультації щодо ДДП та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

2.1. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік та звіт про стратегічну екологічну оцінку надані на електронних та паперових носіях до Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської   обласної державної    адміністрації  та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України – 23.09.2022 р. Повторно Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської   обласної державної    адміністрації – 17.10.2022 року

2.2.  Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2022 рік та звіт про стратегічну екологічну оцінку надані на електронних та паперових носіях до Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської   обласної державної    адміністрації та Міністерства охорони здоров'я України – 23.09.2022 р.  Повторно Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської   обласної державної    адміністрації – 17.10.2022 року.

2.3. До проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку надійшов лист з пропозиціями та зауваженнями від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації № 26-01-22/2099/0.26 від 02.11.2022 року (додаток 3).

Пропозиції та зауваження, надані Департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, були  враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку до проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 4).

2.4. До проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку надійшов лист з пропозиціями та зауваженнями від Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації № 01.01/10-17/3853/0.28 від 11.11.2022 року (додаток 5).

Пропозиції та зауваження, надані Департаментом охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації, були  враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку до проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 4).

2.5. До проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку надійшов лист з пропозиціями та зауваженнями від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  № 25/5-21/14404-22 від 25.10.2022 року (додаток 6).

Пропозиції та зауваження, надані Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, були  враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку до проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 4).

2.6. Протягом встановленого терміну (30 днів) після відправки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку на електронних і паперових носіях, зауваження та пропозиції в письмовій формі щодо ДДП та звіту про стратегічну екологічну оцінку від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України – не надходило. Згідно ст.13 п.3 ЗУ Про Стратегічну екологічну оцінку – у разі неподання зауважень та пропозицій щодо ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку від керуючих органів протягом зазначеного строку (30 днів) вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

3. Обґрунтування обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду.

Аналіз та оцінка соціально-економічної, демографічної, екологічної ситуації в громаді, дає змогу припустити, що будуть проводитися заходи із збереження поточного стану довкілля. В ході проведення СЕО здійснено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку громади та підвищення якості життя населення.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік (далі - ДДП) загалом враховує принципи екологічної збалансованості (сталого розвитку) громади та зорієнтована на зниження антропогенного впливу на довкілля.

У структурі Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", в якому визначені основні завдання та заходи щодо розвитку сфери діяльності, дбайливого використання ресурсів, зберігання і поліпшення екологічного стану.

У Стратегії розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади є Стратегічна ціль С.2. Покращення екологічного середовища та рівня безпеки громади, Стратегічна ціль В.2. Удосконалення системи водопостачання та водовідведення з оперативними цілями: В.2.1. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення; Реконструкція очисних споруд, В.2.2. Будівництво нових та очистка існуючих свердловин водопостачання, В.2.3 Очистка русел малих рік та громадських криниць, та Стратегічна ціль В.4. Система санітарної очистки та благоустрій населених пунктів, з оперативними цілями: В.4.1. Оптимізація стану полігонів ТПВ, В.4.2. Оптимізація системи збирання та вивезення ТПВ, В.4.3. Запровадження системи роздільного збирання ТПВ, В.4.5. Відновлення лісосмуг і зелених насаджень. Дані цілі передбачають дбайливе використання ресурсів, зберігання і поліпшення екологічного стану.

У ДДП враховано принципи, пріоритети, стратегічні, операційні цілі та завдання Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки та достатньо добре узгоджуються з національними стратегічними екологічними цілями. Заходи Програми відповідають стратегічним цілям державної екологічної політики, визначеним Законам України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року".

Основними екологічними проблемами громади є забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів, застарілі системи водопостачання і водовідведення, проблема поводження з промисловими та побутовими відходами, проблеми природно-заповідного фонду і біорізноманіття.

Реалізація ДДП з великою долею вірогідності не повинна призвести до появи нових негативних впливів на довкілля, у тому числі на здоров'я населення. Ймовірність того, що реалізація ДДП призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. Реалізація багатьох основних завдань та заходів ДДП має призвести до покращення екологічної ситуації в громаді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п    

 

Уповно-

важений

     орган

Редакція частини   проекту  ДДП /звіту про СЕО, до якого висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/пропозиції

Спосіб врахування (враховано/ не враховано/ враховано частково

Додаток 7

Обґрунтування

Від департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської   обласної державної  адміністрації до ДДП та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1.

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградсь-кої   обласної державної    адміністрації

Розділ 7 "Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування" Звіту про CEO

Розділ потребує  доповнення в напрямку захисту довкілля, екологічної безпеки та збалансованого використання природних ресурсів, а саме: заходи щодо захисту атмосферного повітря, водних ресурсів від забруднення. Також, пропонуємо розширити та конкретизувати заходи, що підвищать потенціал територій до поглинання парникових газів та сприятимуть адаптації території до негативних наслідків зміни клімату.

Частково враховано

Розділ доповнено заходами щодо захисту атмосферного повітря, водних ресурсів від забруднення.

2.

Опрацювати розділи 2 – 4, 6 - 7 Звіту про CEO.

Розділ потребує викладення повних конкретних відомостей щодо природоохоронних територій та об'єктів i впливу на них, виходячи з визначення згідно з пунктом 9 додатку до Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" ("Природоохоронні території та об'єкти - території та об’єкти природно-заповідного фонду, ïx функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об'єкти екомережі, території Смарагдової мережі, біосферні резерви програми ЮНECKO "Людина i біосфера", об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО"). При цьому, відомості щодо територій та об'єктів екомережі, слід наводити з урахуванням переліку складових структурних елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону України "Про екологічну мережу Укрaїни".

Враховано

Розділи доповнено інформацією про території та об'єкти екомережі відповідно до статті 5 Закону України "Про екологічну мережу Укрaїни".

3.

Звіт про CEO.

У Звіті про CEO, необхідно врахувати підходи у сфері поводження з відходами, що визначені Національною стратегією управління відходами до 2030   року,   затвердженою    розпорядженням    Кабінету    Міністрів    України від 08 листопада 2017 року № 820-p. Передбачити приведення у належний стан очисних споруд міста та місць видалення побутових відходів.

Частково враховано

Звіт про СЕО доповнено заходами щодо  приведення у належний стан очисних споруд міста та місць видалення побутових відходів.

4.

ДДП.

Доповнити Програму кількісними індикаторами/показниками оцінки виконання, зокрема з урахуванням індикаторів, передбачених Держстратегією, Стратегією охорони навколишнього природного середовища (показники оцінки реалізації державної екологічної політики) та моніторингом цілей сталого розвитку, включаючи такі як: лісистість територій, площа орних земель (ріллі) та ïx частка у загальній площі територій, площа сільськогосподарських угідь, екстенсивного використання (сіножатей та пасовищ) та ïx частка у загальній площі територій, площа відновлених земель та екосистем, площа рекультивованих земель та земель, на яких проводяться заходи з консервації, площа територій екологічної мережі, кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду та ïx частка у загальній площі території.

Враховано

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік доповнена показниками.

5.

Розділ 3 "Джерела фінансування програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік" Програми.

Розділ 3 "Джерела фінансування програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік" Програми потребує конкретизування щодо визначених джерел та обсягів фінансування Програми по заходах.

Частково враховано

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік доповнена заходами, кошти по заходах програми будуть визначатися перед початком реалізації заходів.

6.

 ДДП.

Серед заходів ДДП є проекти, які підпадають під дію Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"  та підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження планової діяльності.

Враховано

ДДП не містять проектів, які підпадають під дію Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"  та підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження планової діяльності, а у разі реалізації такого проекту, будуть дотримані вимоги чинного законодавства.

7.

Виконання статті 17 Закону "Про стратегічну екологічну оцінку".

На виконання вимоги статті 17 Закону "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі Закон), а саме один раз на рік оприлюднювати результати моніторингу на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет та, у разі виявлення непередбачених Звітом про CEO негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживати заходи для ïx усунення.

Враховано

Моніторинг було оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради.

8.

 

Подання проекту ДДП до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та відповідних місцевих органів.

Згідно частин 1 і 2 статті 13 Закону України "Про стратегічно екологічну оцінку" проект документа державного  планування, як державного, так і та і місцево та регіонального рівнів, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подає на паперових носіях та електронному вигляді до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та відповідних місцевих органів.

Враховано

Документи подано.

9.

Повідомлення про затвердження документа державного планування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Згідно статті 16 Закону України "Про стратегічно екологічну оцінку" замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Частково враховано

Протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування його буде розміщено на офіційному веб-сайті, а також заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомлено про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

10

Департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації (Головне управління держпродспоживслужби в Кіровоградській області)

ДДП

У ДДП врахувати заходи, які безпосередньо впливають на епідемічну ситуацію і санітарно-гігієнічні умови проживання населення та зменшать навантаження на довкілля.

Враховано

Розділи ДДП доповнено заходами, які безпосередньо впливають на епідемічну ситуацію і санітарно-гігієнічні умови проживання населення та зменшать навантаження на довкілля.

11

Департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації

(Державна Установа "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"

ДДП та Звіт з СЕО.

Вивчення стану здоров’я населення пропонується не обмежувати лише двома показниками - чисельності жителів населених пунктів громади, та кількості померлих жителів, доцільно було б проаналізувати рівні показників природнього руху населення, захворюваності та поширеності хвороб серед населення громади.

Частково враховано

Аналіз по показниках буде проведено у наступному році під час формування ДДП та Звіту з СЕО.

12

ДДП та Звіт з СЕО.

Під час проведення контролю якості атмосферного повітря, об’єктів що здійснюють викиди, на межі санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови, до переліку індикаторів моніторингу, разом із найпоширенішими забруднюючими речовини (оксид вуглецю, пил, діоксиди азоту та сірки), пропонуємо включити двоокис кремнію, враховуючи специфіку пилоутворення від гранітних кар’єрів.

Частково враховано

Під час проведення контролю якості атмосферного повітря, об’єктів, що здійснюють викиди, з додатковими забруднюючими речовинами, буде проведено у наступному році.

13

ДДП та Звіт з СЕО.

Пропонується здійснювати оцінку наслідків для здоров’я населення мешканців громади за наступними складовими:

-           ступінь доступності харчових продуктів, житла, роботи, освіти, медичної допомоги, забезпечення мешканців громади централізованим водопостачанням та каналізуванням;

-           стан та рівень економічних відносин, які безпосередньо впливають на середовище життєдіяльності людини;

-           природні кліматичні, геохімічні, геофізичні, біоценотичні умови, які впливають на здоров'я.

Частково враховано

Аналіз оцінки наслідків для здоров’я населення мешканців громади за наступними складовими:буде проведено у наступному році під час формування ДДП та Звіту з СЕО.

14

ДДП та Звіт з СЕО.

З метою реалізації проекту Програми  по населених пунктах громади пропону-ється запровадити:

-           контроль за дотриманням до-пустимих рівнів і тривалості дії шуму (раз на рік проведення замірів рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони, на сельбіщній території тощо);

-           проведення вимірювання вмісту радону в підземних джерелах водо-постачання.

Частково враховано

Контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму та проведення вимірювання вмісту радону в підземних джерелах водопостачання буде проведено у наступному році під час формування ДДП та Звіту з СЕО.

15

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

ДДП.

Доповнити Програму соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2023 рік завданнями і заходами щодо  охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів, визначених відповідними планами, стратегіями, програмами  та іншими документами загальнодержа-вного рівня, а також міжнародними угодами Стороною яких є Україна.

Частково враховано

Доповнено розділ "Охорона навколишнього природного середовища" заходами та завданнями з охорони довкілля.

16

Підрозділи "Землекористу-вання, архітектура i будів-ництво" та "Охорона навко-лишнього природного середо-вища" розділу 2 "Мета, зав-дання та заходи економічного i соціального розвитку у 2023 році" та інших належних складових ДДП.

Доповнити підрозділи документа державного  планування пріоритетними завданнями та заходами.

Враховано

Доповнено підрозділи "Землекористування, архітектура i будівництво" та "Охорона навколишнього природного середовища" розділу 2 "Мета, завдання та заходи економічного i соціального розвитку у 2023 році" Програми пріоритетними завданнями та заходами.

17

Доповнення ДДП індикаторами/показниками.

Доповнення Програми відповідними індикаторами/показниками оцінки виконання, зокрема з урахуванням індикаторів, передбачених Держстратегією, Стратегією OHПC (показники оцінки реалізації державної екологічної політики) та моніторингом ЦСР

Враховано

Доповнено проект документа державного  планування екологічними індикатора-ми/показниками.

18

Доопрацювання ДДП та Звіту з СЕО

У Програмі та Звіті також пропонуємо додатково опрацювати викладення повних коректних відомостей щодо природоохоронних території та об'єктів, впливу на них та наслідків для них, з урахуванням визначення згідно з пунктом 9 додатку до Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Відомості щодо територій та об’єктів екомережі, слід наводити з урахуванням переліку складових структурних елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону України "Про екологічну мережу України".

Враховано

Доопрацьовано розділи ДДП та Звіту з СЕО інформацією про об’єкти екомережі.

19

Розділ 8 "Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під здійснення такої оцінки)" Звіту з СЕО.

У розділі 8 "Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під здійснення такої оцінки)" Звіту розглянуто лише одну альтернативу, а саме нульовий сценарій. Зазначена у розділі альтернатива "реалізація проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік" не може вважатися виправданою альтернативою Програми.

Частково враховано

У Звіті з СЕО враховано не тільки нульовий, а і альтернативний сценарій.

20

Розділ 9 "Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, у тому числі для здоров'я населення"  Звіту з СЕО.

Інформація розділу 9 "Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, у тому числі для здоров'я населення" Звіту має бути приведена у відповідність до вимог пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.

Частково враховано

Розділ 9 Звіту з СЕО доопрацьовано.

21

ДДП

У Програмі наведений "Перелік цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати у 2023 році за рахунок коштів міського бюджету", що включає документи державного планування, які були затверджені після введення в дію Закону (12.10.2018), але ïx проекти разом з іншими  передба-ченими статтями 6, 13 Закону документами не надходили для проведення консультацій у процесі стратегічної екологічної оцінки до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони вавколишнього природного середовища (яким на сьогодні с Міндовкілля).

Враховано

Програми зазначені у переліку не затверджувалися після 12.10.2018 р., а подовжувався термін їх реалізації.

 

 

Інші оголошення

Всі оголошення